Zooenbaars

ZonnebaarsBlitz: bestrijding zonnebaars geholpen door droogte?

Stichting RAVON
27-AUG-2021 - De zonnebaars is een agressieve predator met een grote impact op de biodiversiteit. In vennen en poelen met zonnebaars verdwijnen amfibieën en insecten in rap tempo. Ondanks de huidige natte periode kende Nederland vanaf 2018 een aantal droge jaren. Om te onderzoeken in welke mate de droogte de bestrijding van de zonnebaars heeft geholpen, organiseert RAVON op 11 september de ZonnebaarsBlitz.

De zonnebaars staat op de Europese Unielijst met invasieve exoten, waardoor handel, verslepen en uitzettingen verboden zijn. Sinds 2018 hebben we in Nederland te maken met droge en hete zomers. Daarbij vallen in toenemende mate vennen en poelen tijdelijk droog. Dit biedt in potentie kansen om de zonnebaarzen uit deze wateren te verwijderen en daarmee onder andere de amfibieën die zich in deze wateren voortplanten te beschermen.

Zonnebaars

Om te kijken in hoeverre de zonnebaars nog aanwezig is in poelen die geheel of grotendeels drooggevallen zijn, organiseert RAVON een zogenaamde ZonnebaarsBlitz. Dit zijn korte en gerichte zoekacties met het schepnet; zonnebaars leeft in ondiepe oeverzones en is op die manier goed te inventariseren.

Droogte? Maar het is nu toch heel nat?

Dat klopt. De jaren 2018 tot en met 2020 waren echter zeer droog, waardoor in die jaren veel wateren zijn drooggevallen, met name op de hogere zandgronden. In geïsoleerde wateren kan dat geleid hebben tot het verdwijnen van zonnebaars. Dus ondanks dat dit jaar minder droog is, kunnen we toch onderzoeken of de eerdere droogte invloed heeft gehad op de aanwezigheid van zonnebaars.

Droogvallend ven.

Iedereen met een schepnet kan meedoen

De ZonnebaarsBlitz-dag vindt plaats op 11 september. Ga daarvoor naar zonnebaarsblitz.nl om een locatie uit te kiezen waar zonnebaars is gezien. De wateren waarvan bekend is dat ze in eerdere jaren zijn drooggevallen zijn apart aangegeven en hebben prioriteit om bezocht te worden. Afhankelijk van de grootte van het water kan ongeveer een half uur met het schepnet gezocht worden naar zonnebaars. De gegevens worden vervolgens doorgegeven via de website.

Zonnebaars Bakelse Plassen

Daarnaast zijn waarnemingen gedurende de rest van de maand september en oktober ook welkom. Ook meldingen van droogval op locaties waar zonnebaars in het verleden is gemeld en die nog niet op de kaart staan zijn welkom. Deze kunnen worden doorgegeven via zonnebaarsblitz@ravon.nl. Vragen kunnen gesteld worden aan Maarten Gilbert en Jesper Berndsen van RAVON.

Meer weten over de zonnebaars? Bekijk dan hier een aflevering Vroege Vogels terug waarin de zonnebaars besproken wordt.

Tekst: Maarten Gilbert en Jesper Berndsen, RAVON
Foto's: Jelger Herder; Maarten Gilbert, RAVON; Frank Spikmans