Reuzenstern

Natuurjournaal 21 augustus 2021

Nature Today
21-AUG-2021 - Reuzenstern bezoekt Nederland, icarusblauwtjes vliegen volop.

De naam van de reuzenstern zegt het al: dit is de grootste stern. Op de foto is duidelijk te zien hoeveel groter hij is ten opzichte van andere sternen. De soort broedt niet in Nederland, maar kan op dit moment wel in ons land gezien worden. Na het broeden in Zweden en Finland trekt de reuzenstern naar West-Afrika. Daarbij stopt hij op dit moment in Nederland. Je kunt de reuzenstern herkennen aan zijn grootte, maar ook aan zijn opvallend grote oranjerode snavel. De IJsselmeerkust in Friesland is een goede plek om de reuzenstern te spotten. Het is een bekende rustplaats en (onder andere) hier tellen vogelaars elk jaar het aantal doortrekkende reuzensternen.

Het icarusblauwtje is de meest voorkomende en bekende van de 'blauwtjes’. Het zijn veelal driftig vliegende vlindertjes, die blauwtjes, en daarom is het voor velen moeilijk om ze op naam te brengen. Maar de twee op de foto lieten zich rustend op een bloem betrappen en hadden alleen aandacht voor elkaar. Icarusblauwtjes komen in heel Nederland voor op kruidenrijke graslanden, waarbij klavers favoriet zijn. Als je de onderkant goed kan zien (de meesten zijn alleen daarmee op naam te brengen), dan zijn ze in ieder geval te herkennen aan dat korte accoladetekentje midden op beide vleugels.

Icarusblauwtjes

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl & Mike Hirscher, IVN
Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga; Mike Hirschler, IVN