Wolven spelen een sleutelrol in het gedrag van hoefdieren op de Veluwe.

Rewilding de Veluwe maakt bossen boven Arnhem weer wild en natuurrijk

ARK Rewilding Nederland
26-SEP-2021 - In het project ‘Rewilding de Veluwe’ werkt ARK Natuurontwikkeling samen met vele partners om de Veluwegebieden boven Arnhem weer wild en natuurrijk te maken. Dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij konden we in 2021 van start met dit project. Het is een uitgelezen kans om de sukkelende natuur op de Veluwe weer leven in te blazen.

Met het project ‘Rewilding de Veluwe’ willen we het gebied ten noorden van Arnhem (de driehoek Arnhem – Schaarsbergen – Deelen) weer wild en natuurrijk maken. Wat is daarvoor nodig? De talloze hekken en andere obstakels voor wilde dieren moeten zoveel mogelijk verdwijnen, zodat de dieren vrij kunnen rondtrekken door aaneengesloten natuurgebieden. Dood hout en dode dieren mogen zoveel als kan in de natuur achterblijven, zodat de verarmde Veluwse bodem weer voldoende voedingsstoffen krijgt en de natuurlijke rijkdom in de bossen met sprongen vooruitgaat. De Veluwe kan zo’n oppepper goed gebruiken: door verzuring en stikstofneerslag kwijnen grote stukken Veluwebos weg en zijn sommige diersoorten, zoals sommige vogels en vlinders, met zeventig procent achteruit gegaan.

De zwarte specht is een van de vogelsoorten die zal profiteren van vitaler bos op de Veluwe

Van kwijnend bos naar vitaal bos

Een van de eerste stappen die Rewilding de Veluwe al dit jaar gaat maken is het omvormen van fragiele stukken productiebos (bos dat ooit is aangeplant voor de houtkap) naar vitaal bos vol leven. De bosbodem in zo’n productiebos is vaak uitgeput. Waar een handvol bladeren in een vitaal bos vol zit met insecten, wormen en ander leven, is er in deze uitgemergelde bodem nauwelijks een kevertje of spinnetje te vinden. In grote delen van deze productiebossen is de natuurlijke rijkdom dan ook laag.

Het laten liggen van dood hout verrijkt de bodem en biedt kansen voor talloze vogels, insecten, schimmels en paddenstoelen

Dood hout geeft nieuw leven

Hoe gaan we dat veranderen? Ten eerste worden dood hout en dode dieren niet meer allemaal uit het gebied verwijderd, maar laten we deze liggen waar het kan. Dode dieren vormen namelijk een rijk gevulde dis voor andere dieren en in en om dode bomen leven honderden kevers, vogels en andere soorten. Maar dat is niet alles. Het is ook belangrijk welke boomsoorten er groeien. Momenteel staan er veel uitheemse bomen op de Veluwe die met hun bladeren of naalden de verzuring van de bodem versnellen. Op zo'n naaldentapijt leeft vaak nauwelijks iets. Als we nieuwe bomen aanplanten, kiezen we voor boomsoorten die hier van oudsher passen en waarvan de bladeren de bodem juist verrijken. Denk daarbij aan soorten als winterlinde, zoete kers, Gelderse roos en ratelpopulier. Samen met de mest van grazers als het edelhert en de mineralen van het dood hout en de dode dieren, komt zo de opbouw van een rijkere, levende bodem weer op gang. Op zo’n bodem kan ook weer een vitaal bos groeien; een parkachtig bos, met veel open plekken en leven. Vol vogels, vlinders en talloze andere insecten.

Edelherten houden met hun gegraas de bossen open en met hun mest verrijken ze de bodem

Rewilding de Veluwe Nieuwsbrief

We gaan de komende jaren nog veel meer ondernemen om de Arnhemse Veluwe weer wild en natuurrijk te maken en de omgeving kennis te laten maken met de nieuwe wilde natuur. We gaan basisscholen meenemen het gebied in. We werken samen met kunstenaars en geven de cultuurgeschiedenis een plek. En willen met dit eerste gebied een voorbeeld stellen voor andere Veluwse natuurgebieden. Wil je weten op welke plekken we precies aan de slag gaan, wat we allemaal doen en op de hoogte blijven van de voortgang? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief ‘Rewilding de Arnhemse Veluwe’. Stuur daarvoor een mail onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief Veluwe’ naar info@ark.eu. De eerste nieuwsbrief wordt medio oktober verstuurd.

ARK werkt op de Veluwe aan vitale bossen die wild, mooi en soortenrijk zijn.

Tekst: ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Jankees Schwiebbe; Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling
Tekeningen: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling