Spekzwoerdzwam, bij gebruik mail sturen naar hacht@xs4all.nl

Natuurjournaal 14 november 2021

Nature Today
14-NOV-2021 - Spekzwoerdzwam op rottend hout, rode wouw trekt naar het zuiden.

Waar de spekzwoerdzwam zijn naam aan dankt, kan je wel zien als je de soort ziet groeien. Deze soort heeft een lichtroze of lichtoranje vruchtlichaam, met een witte rand, die inderdaad aan spek doet denken. De spekzwoerdzwam groeit op dode bomen die al een tijdje liggen te rotten. Meestal zijn dat loofbomen, maar de soort wordt ook wel op naaldhout gevonden. Het is een algemene soort, die je nu in heel Nederland kunt zien. Kijk eens of je de spekzwoerdzwam kunt zien.

De rode wouw is een grote, sierlijke roofvogel. In vlucht herken je hem direct aan zijn gevorkte staart en bonte kleuren. In het najaar trekken rode wouwen door Nederland naar hun overwinteringsgebied. Met name in het zuidoosten van Nederland is het de moeite waard om de lucht in de gaten te houden als je buiten bent. In Nederland broedt een klein aantal rode wouwen. Zij overwinteren ook zuidelijker. Ben je benieuwd waar 'onze' rode wouwen zich bevinden? Kijk dan eens hier en leer meer over de in Nederland gezenderde rode wouwen!

Rode wouw

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Hannie Achterstraat, Hannieachterstraat.nl; Mark Zekhuis, Saxifraga