Muscardinus avellanarius. Hazelmuis

Natuurjournaal 12 december 2021

Nature Today
12-DEC-2021 - Hazelmuis diep in slaap, havik ook 's winters te zien.

De hazelmuis is een van de twee soorten slaapmuizen die in Nederland voorkomen. Zoals de naam al zegt, houdt deze soort een winterslaap. 's Zomers en in de herfst bouwen hazelmuizen verschillende nesten om overdag in te slapen. De nesten waar ze 's zomers in slapen liggen op droge, zonnige plekken tussen vruchtdragende struiken. Het nest voor de winter ligt juist vaak op een vochtige plek, want tijdens de winterslaap slapen hazelmuizen graag in een vochtige omgeving. Op dit moment ligt de hazelmuis dus lekker diep in slaap in zijn eigengebouwde nestje, klaar om de koude winter te overbruggen.

Havik

De havik is een indrukwekkende roofvogel die het hele jaar door in Nederland te zien is. De soort trekt niet naar het zuiden, maar blijft gewoon in het land. Wel verandert de omgeving waarin je hem kunt zien een beetje. 's Zomers komt hij voornamelijk voor in de buurt van bos. In de winter kun je hem ook op meer open terrein vinden, zoals bijvoorbeeld op kwelders. Hoeveel haviken we in de winter zien, hangt af van het broedsucces van de afgelopen zomer. De laatste jaren neemt het aantal haviken in Nederland af, onder andere door boskap en de afname van beschikbaarheid van grote prooien.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Martin Mollet, Saxifraga