Patricia Berk, bestuurslid Egelopvang Midden Nederland

Provincie helpt bij voortbestaan egelopvang: “Gelukkig geen dieren hoeven weigeren”

Provincie Utrecht
15-DEC-2021 - De Egelopvang Midden Nederland staat zeven dagen per week klaar voor egels die in het wild zijn gevonden. Ruim honderd vrijwilligers zorgen voor opvang en verzorging van gewonde of verzwakte egels en proberen ze gezond weer terug te begeleiden naar de natuur. Provincie Utrecht heeft 10.000 euro noodhulp gegeven aan de opvang, omdat het voortbestaan in gevaar kwam.

"Dankzij het noodfonds van de provincie hebben wij geen dieren hoeven weigeren", vertelt Patricia Berk. Ze is bestuurslid bij de opvang. De Egelopvang vangt jaarlijks ongeveer duizend egels op. De dieren zijn bij binnenkomst gewond of verzwakt. Egels kunnen door voedsel-of ruimtebeperkingen in hun leefomgeving verzwakt raken, maar zijn ook geregeld betrokken bij aanrijdingen. "Ons doel is het opvangen en medisch verzorgen van wilde egels die tijdelijk hulp nodig hebben. Na verzorging zetten wij de gezonde dieren weer uit in de natuur. Wij dragen daarmee bij aan het voortbestaan van de egel en het versterken van de biodiversiteit", aldus Patricia.

Egels in de opvang

Egels in quarantaine

De Egelopvang Midden Nederland kwam begin 2021 in geldnood. De zorg voor gewonde egels kwam daardoor in gevaar. De provincie Utrecht schoot te hulp en gaf steun vanuit een speciaal daarvoor bestemd noodfonds. Patricia: "Noodhulp van de provincie Utrecht kwam voor ons als geroepen. Als gevolg van de egelziekte, die ook op mensen kan overslaan, moesten we extra quarantainemaatregelen nemen. De zieke dieren moeten in aparte ruimtes en krijgen speciale verzorging. Als we de quarantaine niet konden regelen, zouden we dieren moeten weigeren. Een nachtmerrie voor elke wildopvang. De provincie heeft de extra quarantainekosten gedekt door geld uit het noodfonds beschikbaar te stellen."

Verbetering

Patricia vertelt dat het inmiddels financieel beter gaat met de opvang. "Wij proberen tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke kwaliteit zorg te bieden. Met een nieuw driekoppig bestuur gaan we de uitdaging aan om ook in de toekomst duizend egels per jaar een opvangplek te geven, goede zorg te bieden en natuurlijk om gezonde dieren weer terug te plaatsen in de natuur."

Verbinding

De opvang werkt dagelijks samen met dierenartsen en paraveterinairs. Ook kunnen studenten er een stageplek vinden. En natuurlijk zijn er vele vrijwilligers actief die zich inzetten voor de egels. "De motivatie om als vrijwilliger bij ons te werken is heel divers. Zo hebben we mensen die een dagbesteding nodig hebben, mensen die actief willen blijven tijdens hun pensioen en ook veel jonge mensen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Heel mooi om te zien hoe hulpbehoevende egels ons verbinden. Het is dankbaar en mooi werk", aldus Patricia.

Egel uitzetten

Geld van de provincie

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben aandacht gevraagd voor de situatie van dierenorganisaties die zich inzetten voor het opvangen en vervoeren van natuurdieren. Het provinciebestuur stelt nu jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor een aanpak. Hiervan is 10.000 euro beschikbaar als noodfonds voor wanneer een organisatie in acute nood verkeert en de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt. Uit dat fonds is de steun aan de Egelopvang Midden Nederland bekostigd. Naast het noodfonds is er 40.000 euro beschikbaar voor een vouchersystematiek. Via dat systeem zijn cursussen voor vrijwilligers mogelijk en kunnen organisaties investeringen in gebouwen of materialen doen.

Dit is het eerste verhaal uit onze serie ‘Dieren uit de provincie Utrecht.’ De komende tijd vind je op de website meer verhalen over dieren die leven in onze regio en over de manier waarop wij als provincie bijdragen aan het versterken van hun leefomgeving.

Tekst en foto's: provincie Utrecht (leadfoto: Patricia Berk, bestuurslid van Egelopvang Midden Nederland)