Amoertijger in de sneeuw

Diepe sneeuw in het Russische verre oosten problematisch voor wilde dieren

WWF Nederland
21-DEC-2021 - De ongebruikelijk vroege zware sneeuwval in het verre oosten van Rusland belooft een moeilijke winter voor het wild in het gebied. Diepe sneeuw veroorzaakt grote problemen voor hoefdieren en zeldzame roofdieren zoals de Siberische tijger. Vooral dieren met korte of smalle poten zullen in de winter, die tot mei kan duren, problemen hebben met bewegen, voedsel te vinden en door de sneeuw te breken.

Stropers hebben al van de noodsituatie geprofiteerd en zijn op jacht gegaan. Het komende jaar kan een uitdaging worden voor zowel mensen als wilde dieren. Als er minder voedsel is door stroperij of sterfte van de prooidieren, bestaat het risico dat tijgers, die ook moeite hebben met de sneeuw bij het jagen, hun toevlucht nemen tot huisdieren en te dicht bij de bewoonde wereld komen; met alle risico’s van dien voor zichzelf en mensen.

Herten lopen in de sneeuw op een weg

Geen voedsel, geen jongen

Het WWF volgt samen met deskundigen de situatie van wilde dieren op de voet. Pavel Fomenko van WWF-Rusland: "De diepte, duur en conditie van het sneeuwdek zijn rechtstreeks van invloed op de overleving en voortplanting van wilde hoefdieren. Zo zullen bijvoorbeeld niet alle reeën tot het voorjaar overleven als het sneeuwdek lange tijd veertig centimeter blijft. Hetzelfde geldt voor sikaherten. Edelherten kunnen vijftig tot zestig centimeter verdragen. Wilde zwijnen die in kuddes leven en zich over paden verplaatsen, kunnen moeilijke tijden overleven, maar dan moet het niet veel erger worden. Als de winter streng is en tijgers honger lijden, brengen veel wijfjes geen jongen voort.”

Conflicten met mensen

“Wij volgen de situatie van de tijger op de voet, allereerst rond conflictsituaties met mensen. De plaatselijke bevolking ziet nu al een toename van de activiteit van de roofdieren. Op dit moment volgen we een tijger die zwerfhonden aanvalt in een van de dorpen. De conflictgroepen voor tijgers die WWF steunt in de provincies Khabarovsky en Evreiskaya houden de conflicten in de gaten en beperken ze tot een minimum."

Herten in diepe sneeuw

Bijvoederen van hoefdieren

Meer dan tien jaar geleden gaf WWF-Rusland de aanzet tot een samenwerking met jachtclubs om hoefdieren tijdens strenge winters te ondersteunen. Sindsdien hebben verscheidene beschermde gebieden dat voorbeeld gevolgd. Een aantal jachtclubs in de regio is inmiddels begonnen met het helpen van de dieren: zij maken paden vrij, zetten voederplaatsen uit en nemen maatregelen om stroperij tegen te gaan.

WWF heeft al steun gegeven aan anti-stroperijwerkzaamheden van een aantal wildbeheereenheden en aan de rapid response teams die conflicten met tijgers oplossen. In de gebieden die daaraan behoefte hebben, zal voor extra voedergewassen en brandstof worden gezorgd. We moeten alles in het werk stellen om de dieren van de dood te redden.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Ondrej Prosicky, WWF-International (leadfoto: amoertijger in de sneeuw); Tayozhnoye hunting club