Tuin akkerwinde - primair

Ook kleine tuin belangrijk voor insecten

De Vlinderstichting
24-JAN-2022 - Nectar uit bloeiende planten is belangrijk voor vlinders en veel andere insecten. Het is hun brandstof: veel nectar betekent dat ze veel kunnen vliegen en dus meer kans hebben zich succesvol voort te planten. De aanwezigheid van voldoende bloeiende planten gedurende het hele vliegseizoen is dan ook van groot belang. Een Engels onderzoek heeft gekeken naar de nectarproductie van stadstuinen.

Ook kleine tuinen kunnen heel veel nectar leverenIn het onderzoek hebben onderzoekers negenenvijftig tuinen in Bristol (UK) eenmaal per maand onderzocht van maart tot en met oktober. Ze hebben gekeken naar de bloemrijkdom en naar het aanbod van suikers uit nectar. Ze hebben de nectarproductie van iedere tuin gekwantificeerd om te kijken hoe die varieert per tuin en per moment in het jaar. De tuinen varieerden in grootte en ze hebben ook gekeken naar het inkomen van de tuineigenaren om te zien of dat correleerde met de nectarproductie. De productie van nectar varieerde enorm. Er was een tuin die slechts twee gram suiker leverde, maar de ‘beste’ tuin leverde meer dan 1,5 kilogram van maart tot en met oktober. Het gemiddelde per tuin lag iets onder de 400 gram en per vierkante meter was dat 3,2 gram over die hele periode. De nectarproductie was het grootst in juli, maar gedurende het hele seizoen waren er wel planten in bloei. Doordat er meer dan 630 verschillende soorten bloeiende planten werden aangetroffen en omdat de meeste insecten van meerdere tuinen gebruik maken, is er meestal voldoende aanbod.

Het aantal bloeiende planten per tuin (links) en de suikerproductie in de nectar (rechts)

Het balkon van Caspar Jansen waar hij veel bestuivers naartoe lokteUit het onderzoek bleek dat in tuinen in meer welvarende buurten de nectarproductie hoger is. Een logische gedachtegang is dat in de duurdere buurten de tuinen wel groter zullen zijn en dat is wellicht ook zo, maar dat is niet de reden van die hogere nectarproductie. Uit dit onderzoek bleek namelijk ook dat de grootte van een tuin niet correleert met de hoeveelheid nectar. Veel belangrijker is wat er in de tuin staat. Een kleine tuin kan dus net zo waardevol zijn als een grote, of waardvoller. En, al is dit niet onderzocht in deze studie, ook op een balkon is natuurlijk veel te bereiken. De journalist Caspar Jansen heeft zijn balkon in Amsterdam een groene (of eigenlijk kleurrijke) make-over gegeven en hij heeft heel veel bestuivers kunnen verwelkomen.

Het is belangrijk om te bedenken, en dat noemen de onderzoekers ook nadrukkelijk in hun artikel, dat de hoeveelheid suiker belangrijk is, maar natuurlijk niet het enige dat een plek tot goed leefgebied maakt voor bestuivende insecten. Veel soorten hebben stuifmeel nodig (en dat is wel gecorreleerd met de bloemen), maar ook andere voedingsstoffen, prooidieren en waardplanten voor de larven en meer. Maar de bemoedigende boodschap voor de insectenliefhebber met kleine tuinen is: “het gaat niet om de grootte, maar om de kwaliteit.”

Lees hier het hele artikel van Tew en anderen over nectarproductie in tuinen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Grafieken: Tew et al, 2021