Koala in rehabilitatie bij Friends of the Koala in East Lismore, Nieuw-Zuid-Wales

Koala nu officieel bedreigde diersoort

Stichting IFAW
12-FEB-2022 - De koala krijgt vanaf heden de status Bedreigde diersoort. De Australische minister van Milieu heeft vrijdag 11 februari erkend dat koala’s met ernstige en onmiddellijke bedreigingen te maken hebben. Het besluit is genomen in april 2020 bij het Australia’s Threatened Species Scientific Committee, op initiatief van IFAW, samen met Humane Society International (HSI) en WNF Australië.

Enorme afname populatie koala’s

Koala’s in Queensland, Nieuw-Zuid-Wales en de Australian Capital Territory krijgen nu de wettelijke status van Bedreigde diersoort, waarvoor strengere beschermingsmaatregelen gelden. In het besluit is ook erkend dat de koala een stap dichterbij uitsterving is. De beschermde status werd toegekend op basis van twee wetenschappelijke rapporten. Hierin werd aangetoond dat sinds 2001 de populatie in Queensland drastisch was afgenomen met zeker 50 procent en de populatie in Nieuw-Zuid-Wales met maar liefst 62 procent.

Eerder al was de koala geclassificeerd als Kwetsbare diersoort. De koalapopulaties in Queensland, Nieuw-Zuid-Wales en de Australian Capital Territory hebben namelijk onder de EPBC Act (Australische wet inzake milieubescherming en behoud van biodiversiteit) in mei 2012 de status van Kwetsbare diersoort gekregen. De leefsituatie van de koala is sindsdien alleen maar meer onder druk komen te staan. Landontginning is fors toegenomen, en in Nieuw-Zuid-Wales zelfs verdertienvoudigd, nadat in 2016 de regelgeving voor bescherming van inheemse vegetatie werd afgezwakt.

Koala in een boom bij Two Thumbs Wildlife Trust bij Cooma, Nieuw-Zuid-Wales

Symbool van Australië

Rebecca Keeble, Regionaal Directeur Oceanië van IFAW geeft aan: “De koala is hét symbool van Australië en was al in gevaar vóór de Black Summer-bosbranden, omdat de populaties drastisch daalden door landontginning, droogte, ziektes, aanrijdingen en aanvallen van honden. Door de bosbranden is er nu echt een kritieke situatie ontstaan voor de koala's en hun leefgebied”. Zij vervolgt: “Dit is het moment van de waarheid, wij hadden het nooit zo ver mogen laten komen. Het is vijf voor twaalf voor onze koala, het dier dat symbool staat voor Australië. Het is een donkere dag voor ons land. Als wij niet eens in staat zijn om een van onze meest iconische diersoorten te beschermen, wat betekent dit dan voor de overlevingskansen van de minder bekende diersoorten, die net zo belangrijk zijn voor ons land?”

Wake-up call

IFAW hoopt dat dit een wake-up call is voor de regering van Australië en het hele land. En eigenlijk ook voor de rest van de wereld. Overheden over de hele wereld moeten veel sneller ingrijpen om kritische leefgebieden te beschermen tegen stedelijke ontwikkeling en landontginning. Zo dienen er ook drastische maatregelen genomen te worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De uitvoering van het hoognodige nationale herstelplan voor koala’s staat ook op de agenda van de overheid. IFAW gaat ervan uit dat dit plan voorziet in krachtige maatregelen en de nodige financiering om de belangrijkste bedreigingen aan te pakken die de koala met uitsterven bedreigen. Met als grootste bedreiging het verlies van leefgebied. Onlangs heeft de federale regering toegezegd om vijftig miljoen Australische dollar uit te trekken voor het herstel van koala's en hun leefgebieden.

Vitaal belang

Deze acties zijn van vitaal belang om het voortbestaan van de soort in de toekomst te garanderen. Echter, zolang niet de belangrijkste oorzaaken van hun achteruitgang worden aangepakt, namelijk het verlies van leefgebied en klimaatverandering, zijn we slechts gaten in een zinkend schip aan het dichten. In Australië is er al sprake van een 'uitstervingscrisis': er is in de afgelopen tweehonderd jaar op grote schaal verlies van biodiversiteit, veel meer dan in andere ontwikkelde landen. We moeten dus al het mogelijke doen om het plan uit te voeren en deze iconische soort te redden!

Tekst en foto's: International Fund for Animal Welfare (leadfoto: koala in rehabilitatie bij Friends of the Koala in East Lismore, Nieuw-Zuid-Wales)