Wombat in overstroomd gebied in NSW tijdens de overstromingen van 2021.

Australische wilde dieren in gevaar door catastrofale overstromingen

Stichting IFAW
19-MRT-2022 - Er wordt gevreesd voor de Australische wilde dieren nu catastrofale overstromingen dezelfde gebieden treffen die door de bosbranden van de Black Summer in 2019-2020 werden verwoest. IFAW heeft met spoed noodhulp verleend aan haar partners, dierenbeschermingsorganisaties en dierenverzorgers in New South Wales en Queensland om steun en hulp te bieden in de nasleep van het noodweer.

Vrees voor ware omvang 

"De overstromingen in februari en maart hebben veel van dezelfde gebieden getroffen als de bosbranden twee jaar geleden en de zware stormen een jaar geleden. Hierdoor hebben de gemeenschappen en de wilde dieren in die gebieden nog meer schade opgelopen", aldus Nicole Rojas-Marin, programmamedewerker dierenredding van IFAW. 

"Het wordt catastrofaal voor onze wilde dieren. Dieren en ecosystemen die misschien nog maar net aan hun herstel zijn begonnen, zijn nu verder naar de rand van de afgrond geduwd. We zullen de ware omvang pas kennen als het water is gezakt, maar wanneer het zich terugtrekt, verwachten we een toestroom van verweesde, gewonde en ontheemde dieren die verzorging nodig hebben." 

Gulliver, een verweesde koalajoey 

Gulliver werd gered tijdens de rampzalige overstromingen in maart 2022Zo is Gulliver, een 14 maanden oude geredde koalajoey, één van de vele inheemse dieren waarvan reddingswerkers verwachten dat zij dringend verzorging nodig zullen hebben. Hij werd gered tijdens de stortregens in New South Wales eind februari.

Gulliver liep alleen over de grond en riep om zijn moeder, die helaas niet gevonden kon worden. Bij de eerste poging om hem te redden klom hij een boom in, dus moesten de reddingswerkers van Friends of the Koala een val zetten om hem naar beneden te lokken. Gelukkig werkte dat en kon hij in veiligheid worden gebracht voordat er nog meer stortregens vielen. 

Vanwege zijn jonge leeftijd werd Gulliver ondergebracht bij een ervaren koalaverzorger en werd hij beoordeeld door de door IFAW gesponsorde dierenarts Dr. Jodie Wakeman. "Gulliver lijdt niet aan onderliggende gezondheidsproblemen, maar hij is nog niet uit de problemen. Omdat hij nog maar een joey is, zal hij in het koalakinderdagverblijf worden verzorgd tot hij oud genoeg is om hopelijk weer in het wild te worden vrijgelaten", aldus Dr. Wakeman.  

Noodhulp voor dieren 

IFAW heeft tot nu toe verschillende groepen geholpen met de levering van essentiële goederen, zoals voedingssupplementen, apparatuur, generatoren, watertanks, medische benodigdheden, noodhokken en hulp bij het vervoer door Queensland en New South Wales. Naarmate het water zich terugtrekt, zal IFAW met landeigenaren en natuurbeschermers blijven samenwerken om de schade aan en het verlies van kritieke wildcorridors in kaart te brengen en verdere herstelwerkzaamheden te plannen. 

Wederopbouw en weerbaarheid 

Nu Australië alleen al de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met rampzalige droogte, bosbranden en overstromingen, zal IFAW blijven werken aan de weerbaarheid van gemeenschappen tegen toekomstige rampen, die als gevolg van de klimaatverandering in intensiteit en frequentie toenemen. 

"Dit moet een wake-up call zijn. Australië moet worden gezien als een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als je niets doet aan de klimaatverandering. De gevolgen voor gemeenschappen en wilde dieren zijn meedogenloos geweest. We kunnen ons niet nog meer verwoesting veroorloven – we moeten allemaal onmiddellijk actie ondernemen om het voortbestaan van vele soorten, waaronder onze eigen soort, veilig te stellen", aldus Josey Sharrad, campagnemanager bij IFAW. 

Meer informatie

Tekst: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Foto's: Michael Pottinger (leadfoto: wombat in overstroomd gebied in New South Wales tijdens de overstromingen van 2021); Friends of the Koala