weidehommel - primair
28-MRT-2022 - De koninginnen van de hommels zijn volop actief en worden veel gemeld op invoerportalen als Waarneming.nl en Telmee.nl. Met deze losse waarnemingen krijgen we informatie, bijvoorbeeld over vliegtijden en verspreiding, maar om voor- en achteruitgang van hommels te bepalen hebben we monitoring nodig. Door jaar in jaar uit op dezelfde manier te tellen, krijgen we betrouwbare trends van de hommels.

De akkerhommel was in 2021 de meest getelde hommel op de routesEIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting hebben in 2018 het Hommelmeetnet in het leven geroepen. In 2021 zijn op 379 telroutes hommels geteld, op vlindertelroutes en enkele speciale hommelroutes. Op 147 van deze routes is in 2021 ten minste eenmaal het aantal hommels op soort geteld, op de overige routes alleen het totaal aantal hommels. Dit is een stijging van 63 procent ten opzichte van 2020. Door het koele voorjaar zijn in 2021 wel minder hommeltellingen gedaan dan in 2020, maar het aantal hommels per telling lag hoger. De akkerhommel was in 2021 de meest getelde hommel, tegen het aardhommel-complex in 2020. In 2021 zijn in totaal 75.483 hommels geteld (alle soorten bij elkaar opgeteld) in 5006 tellingen. In het zojuist verschenen jaarverslag over 2021 (pdf; 2,8 MB) kunt u meer lezen over de resultaten.

Nieuwe tellers en routes zijn gewenst

De routes waarop hommels geteld worden, liggen redelijk verspreid door het land, maar vooral in het noorden en zuidoosten zouden extra telroutes welkom zijn. De meeste hommels worden geteld in een strook over Midden-Nederland. En waar het Groene Hart weinig dagvlinders kent, worden er daar juist opvallend veel hommels geteld. Er zijn een kleine dertig hommelsoorten bekend uit Nederland, maar zes daarvan zijn wijd verbreid en kunnen in vrijwel het hele land worden gezien. Van deze soorten kunnen ook betrouwbare trends worden gegeven, maar hoe meer routes de hommels op soort tellen, hoe betrouwbaarder deze worden. Op de projectsite van het Meetnet Hommels vindt u meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden om mee te werken.

Ook de  aardhommel wordt veel geteld op de routes

Filmpjes

Vorig jaar werden dus op 147 routes de hommels op naam gebracht en op soort ingevoerd. Op de overige 230 routes werd alleen het aantal hommels geteld. Beide manieren van tellen leveren waardevolle gegevens op. Maar om per hommelsoort betere trends te kunnen bepalen, zouden we graag zien dat meer mensen de hommels op soort gaan doorgeven. Daarom zijn er een aantal films gemaakt om (potentiële) tellers meer vertrouwd te maken met hommels, de herkenning ervan en de manier van tellen. Er zijn drie films die zowel ingaan op het leven van hommels als op hoe je ze kunt herkennen en tellen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Het hommelleven (Bron: Annette van Berkel)

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Hommels herkennen (Bron: Annette van Berkel)

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Hommels tellen (Bron: Annette van Berkel)

Tekst: Johan van’t Bosch, EIS Kenniscentrum Insecten en Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling
Films: Annette van Berkel