Workshop zee-egelherstel ter ondersteuning van het herstel van koraalriffen

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
4-APR-2022 - Verschillende methodes voor de restauratie van koraalriffen laten veelbelovende resultaten zien in regionale pogingen om het herstel van aangetaste koraalriffen in het Nederlands Caribisch gebied te ondersteunen. Daarom organiseert de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) een workshop zee-egel Diadema antillarum-restauratie onder leiding van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) op 5 en 6 april.

Gezonde koraalriffen zijn essentieel omdat ze een trekpleister zijn voor toeristen en tegelijkertijd een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Nederlands Caribische eilanden. De zee-egels Diadema antillarum spelen een cruciale rol bij het in standhouden van gezonde koraalriffen. Ze helpen het evenwicht in het rif te behouden door te grazen op algen, de belangrijkste concurrenten van koralen. Helaas raasde halverwege de jaren tachtig een ziekte door het Caribisch gebied, waarbij bijna de hele zee-egelpopulatie werd uitgeroeid. Kort daarna werd in het hele Caribisch gebied toename in algengroei waargenomen. De algen nemen alle beschikbare ruimte in beslag, waardoor jonge koralen zich moeilijk kunnen vestigen en het vermogen van het koraalrif om te herstellen van andere verstoringen wordt beperkt. Tot op heden is het herstel van Diadema antillarum-populaties erg traag tot niet-bestaand. In de weinige gebieden waar zee-egels zich op natuurlijke wijze wel konden herstellen, werden deze trends omgekeerd, wat het belang van het herstel van deze soort benadrukt.

Focus van de workshop

In het RAAK Pro Diadema-project werkt VHL nauw samen met andere onderzoeksinstituten en lokale partners om de populaties van Diadema zee-egels op de koraalriffen rond Saba en Sint Eustatius te herstellen. Dit project laat veelbelovende resultaten zien. De hoofdonderzoekers Alwin Hylkema en Tom Wijers zullen tijdens de DCNA-workshop hun indrukwekkende tools, technieken en nieuwste wetenschappelijke bevindingen delen om het herstel van Diadema in het gehele Caribisch gebied te bevorderen. 

De workshop zal zich concentreren op de historische context en status van deze gereduceerde herbivoren en Diadema-restauratietechnieken introduceren die veelbelovende resultaten hebben opgeleverd. Op de agenda staan hands-on trainingen, om praktische vaardigheden met betrekking tot het Diadema-herstel te verbeteren. Ook zal er aandacht zijn voor de recente Diadema-sterfte in het Caribisch gebied en een update van de laatste bevindingen. Sommige sessies zullen live online te volgen zijn voor mensen die in dit veld werken en die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn. De workshop wordt gegeven op Saba.

Gedurende de dagen zal er tussen eilanden veel lokale kennis uitgewisseld worden, zal expertise gedeeld worden en zal samenwerking waar mogelijk gestimuleerd worden om de nodige tools te vinden om het verlies van Diadema-zee-egels te verminderen. 

Gamechanger in rifrestauratie 

Het herstel van koraalriffen in het Nederlands Caribisch gebied is sterk gericht op koralen. Deze workshop is gebaseerd op onderzoek en innovatie die het herstel van de belangrijke algengrazer Diadema introduceert. Door zowel rifgrazers als koralen te herstellen, krijgen de koralen een grotere overlevingskans. De Diadema-zee-egels grazen de algen weg, die de belangrijke concurrenten zijn van de koralen. Door kaal substraat te creëren (een omgeving zonder algen), kunnen de zee-egels ook de natuurlijke vestiging van jonge koralen vergemakkelijken.

Koraalriffen beschermen

DCNA streeft ernaar de natuur te beschermen, inclusief de buitengewone koraalriffen in het Nederlands Caribisch gebied. Belangrijke lokale bedreigingen die moeten worden aangepakt om de riffen te beschermen, zijn onder meer slecht gereguleerde (kust)ontwikkeling, afvalwater- en afvalbeheer en overbegrazing. Ook bemoeilijkt het gebrek aan duurzame financiering en beleidsondersteuning het beheer van natuurbehoud. Daarbovenop is herstel van koraalriffen een belangrijk onderdeel. Zowel het herstel van het koraal als van de Diadema-zee-egels kan helpen bij het redden van de belangrijke maar kwetsbare koraalriffen en ze weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Deze workshop wordt genereus gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ter ondersteuning van het Natuur- en Milieubeleidsplan voor de BES-eilanden, de Nationale Postcode Loterij en SIA, een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer informatie

Als je meer wilt weten over de Diadema-workshop en de activiteiten van DCNA, volg DCNA dan via haar gratis digitale nieuwsbrief BioNews, Facebook of Instagram.

Volg het RAAK PRO Diadema-project op Facebook of neem contact op met projectleider Alwin Hylkema.

Neem voor meer informatie over de Diadema-workshop contact op met:

Tekst: Tineke van Bussel, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
Foto: MMBockstael – Rubio