Caribische deskundigen bundelen hun krachten voor het herstel van de diadema zee-egel

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Van Hall Larenstein
17-APR-2022 - Vorige week organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance een workshop over het herstel van de zee-egels op Saba. Deze workshop hielp 21 koraalexperts uit het Caribisch gebied en meer dan 65 online aanwezigen om een uitgebreid beeld te krijgen van de algehele situatie van de Diadema zee-egel in het Caribisch gebied.

Herstel van koraalriffen

Herstelmethoden voor koraalriffen laten veelbelovende resultaten zien bij het ondersteunen van regionale inspanningen voor het herstel van aangetaste koraalriffen in de Nederlandse Cariben. Het herstel van koraalriffen in dit gebied is sterk gericht op koralen. Deze workshop was gebaseerd op onderzoek en innovatie die het herstel van een belangrijke algengrazer introduceert: de zee-egel Diadema antillarum.

Diadema zee-egels

Diadema zee-egel

Diadema zee-egels spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen, die essentieel zijn voor kustbescherming. Ze vormen ook een cruciale bron van inkomsten voor de inwoners van de Nederlandse Cariben omdat ze als een magneet toeristen naar het gebied trekken. Diadema zee-egels helpen het delicate evenwicht in het rif te behouden door te grazen op algen, de belangrijkste concurrenten van koralen. Halverwege de jaren tachtig raasde een ziekte door het Caribisch gebied en vernietigde bijna de hele zee-egelpopulatie. Medio februari 2022 kwamen er berichten binnen over nieuwe grootschalige gevallen van afsterving. Door de Diadema zee-egels naast koralen te herstellen en de lokale bedreigingen zoals afvalwaterproblemen op te lossen, hebben koralen een grotere kans om te overleven.

Resultaten van de Workshop

Onderzoek aan de Diadema zee-egel

In het RAAK Pro Diadema-project werkt Van Hall Larenstein (VHL) nauw samen met andere onderzoeksinstituten en lokale partners om de populaties van langdoornige zee-egels op de koraalriffen rond Saba en St. Eustatius te herstellen. Dit project laat veelbelovende resultaten zien. De hoofdonderzoekers Alwin Hylkema en Tom Wijers deelden tijdens de DCNA-workshop hun indrukwekkende tools, technieken en nieuwste wetenschappelijke bevindingen om het herstel van de Diadema zee-egel in het bredere Caribische gebied te vergemakkelijken.

Verschillende onderwerpen werden besproken, waaronder de status van deze gereduceerde Diadema zee-egels, recente Diadema-afstervingsgebeurtenissen en Diadema-restauratietechnieken. De deelnemers kregen ook hands-on trainingen om praktische vaardigheden met betrekking tot Diadema-restauratie te verbeteren. Naast de 21 aanwezigen op Saba volgden ruim 65 mensen de open presentaties online.

Multi-eilandenproject

Tijdens de workshop was er een intense dialoog tussen de Caribische eilanden. Er zijn belangrijke samenwerkingsverbanden tot stand gebracht en kennis- en capaciteitslacunes geïdentificeerd die moeten worden opgelost om de Diadema-zee-egels in het Nederlands Caribisch gebied te herstellen. VHL, DCNA en de aanwezige organisaties onderzoeken nu de mogelijkheid om een multi-eiland Diadema-restauratieproject op te zetten om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het herstel van een van de belangrijkste en meest beschadigde mariene ecosystemen, de koraalriffen.

Deze workshop werd gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ter ondersteuning van het Natuur- en Milieubeleidsplan voor de BES-eilanden, de Nationale Postcode Loterij en SIA, een onderdeel van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO).

Onderzoekers in het Caribisch gebied

Meer informatie

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance and Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Foto's: Stella Grau; DCNA