Giant barrel sponge (Xestospongia mute)
24-FEB-2024 - Het koraal van Sint Eustatius is tegenwoordig gereduceerd tot slechts een fractie van de ooit bloeiende koraalriffen. De bedekking door hard koraal teruggelopen van 25 procent in 1999 tot minder dan 2,5 procent in 2021. Daarom start nu een zevenjarig project om de koraalecosystemen te herstellen en waar ook de lokale gemeenschap bij gebaat is.

Stervende Diadema zee-egelDe alarmerende trend van afnemende koraalbedekking heeft geleid tot een dringend initiatief: een zevenjarig project dat is ontworpen om de koraalecosystemen van het eiland nieuw leven in te blazen en niet alleen de mariene biodiversiteit te beschermen, maar ook het welzijn van de lokale bewoners.

De afname van de harde koraalbedekking wordt toegeschreven aan het afsterven van de zee-egel Diadema antillarum, een belangrijke herbivoor. Zonder Diadema zee-egels lijden de koralen onder de concurrentie van algen, wat leidt tot een domino-effect dat het hele ecosysteem bedreigt. De gevolgen van deze achteruitgang reiken verder dan de bezorgdheid over de biodiversiteit. Het heeft namelijk ook een directe invloed op de lokale toerisme- en visserijsector en brengt de veerkracht van het eiland tegen erosie als gevolg van orkanen in gevaar.

Nieuwe hoop

Een project in verband met het Natuur- en Milieubeleidsplan erkent de urgentie om in te grijpen en richt zich op het herstel van de Diadema-populatie. Dit plan omvat de uitvoering van een strategisch zevenjarenplan om de achteruitgang van de koraalbedekking te stoppen en het tij te keren. De methode bestaat uit het verzamelen van jonge zee-egels (in het postlarvale stadium), deze op te kweken in faciliteiten op het land en ze na zes tot acht maanden op het rif te herintroduceren. Het verwachte positieve effect houdt in dat de zee-egels een habitat creëren dat bevorderlijk is voor de vestiging van koraal, waardoor ook weer jonge zee-egels worden aangetrokken. Het project wordt uitgevoerd door St Eustatius National Parks Foundation in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, en Saba Conservation Foundation.

Een van de onderzoekers die Diadema zee-egels uitzet op een kunstmatig rif

Aanpak in twee fasen

Dit project bestaat uit twee verschillende fasen. In fase I (2023-2024) wordt gewerkt aan de oprichting van de Reef Restoration Unit, het identificeren van herstellocaties, het ontwikkelen van Diadema-kweekfaciliteiten op het land en het uitvoeren van eerste onderzoeken en beoordelingen. Vervolgens omvat fase II (2025-2029) het opschalen van het herstelprogramma, het evalueren en diversifiëren van herbivore soorten, het verkennen van het potentieel voor actief koraalherstel en het verder verfijnen van de herstelstrategie.

De overkoepelende doelstelling is te zorgen voor gezonde mariene ecosystemen die zowel de ecologische als de economische veerkracht van Sint Eustatius ondersteunen. Specifieke doelstellingen zijn onder meer het herstellen van riffen, het vergroten van de harde koraalbedekking en het identificeren van complementaire herbivoren.

Terwijl Sint Eustatius aan deze ambitieuze reis van zeven jaar begint, bevordert het succes van het project niet alleen de verjonging van koraalriffen, maar ook het behoud van het economische en ecologische welzijn van het eiland. Door middel van strategische interventies en samenwerking wil Sint Eustatius zijn status als beschermer van levendige en veerkrachtige mariene ecosystemen terugwinnen.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps)communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Marion Haarsma (leadfoto: koraalrif met de sponssoort Xestospongia muta); Alwin Hylkema