Diadema sea urchin settlers cultured in the Diadema I project.

Nieuw project gebruikt zee-egels om koraalrifherstel te versnellen

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Van Hall Larenstein
27-JAN-2024 - In het Caribisch gebied hebben koraalriffen te lijden onder overwoekerende algengroei. Een van de oorzaken is het gebrek aan Diadema-zee-egels die normaal gesproken de algen begrazen maar waarvan de populaties zijn ingestort. Op 1 januari 2024 is gestart met het vierjarige Diadema II-project dat is gericht op het herstel van deze zee-egel.

Het RAAK-PRO Diadema II-project is een essentiële stap om het ecologische evenwicht van deze kwetsbare mariene ecosystemen sneller te kunnen herstellen. Er is namelijk dringend behoefte aan meer begrazing om de algengroei te verminderen en jonge koralen te faciliteren. Als één van de belangrijkste algeneters spelen Diadema-zee-egels (Diadema antilliarum) daarin een belangrijke rol. 

Projectleider Alwin Hylkema benadrukt de dringende noodzaak van het project Diadema II: "De grootschalige populatiesterftes van Diadema-zee-egels in het Caribisch gebied hebben de koraalrifecosystemen ernstig aangetast. Algen zijn nu de dominante groep op de meeste Caribische koraalriffen en ondermijnen de vestiging en overleving van koralen. We streven ernaar de algengroei in te perken door één van de belangrijkste herbivoren te herstellen, de Diadema-zee-egels, zodat het rif snel op een natuurlijke manier kan herstellen."

Het project bouwt voort op de successen van het Diadema I-project, dat in november 2023 de prestigieuze RAAK-award ontving voor het beste toegepaste onderzoeksproject in Nederland. In Diadema I werden verschillende toepassingen ontwikkeld om Diadema-zee-egels op kleine schaal te herstellen. Deze methoden worden nu toegepast op meerdere Caribische eilanden. Maar voor een grotere impact is het essentieel om deze methodes op te schalen, zodat de zee-egelpopulaties effectief hersteld kunnen worden.

Jonge Diadema-zee-egels die zijn opgekweekt in het Diadema I-project

Het RAAK-PRO Diadema II-project zal zich richten op een aantal van de belangrijkste knelpunten in het herstel van de zee-egels. Door deze kennislacunes aan te pakken, streeft het team er naar om  de zee-egelkweek op te schalen, de groei van jonge zee-egels te optimaliseren en de beste locaties voor uitzet te bepalen. Het is de verwachting dat herstelde zee-egelpopulaties de veerkracht van Caribische koraalriffen tegen andere verstoringen zullen vergroten.

Hylkema licht verder toe: "Te hoge zeewatertemperaturen, orkanen en koraalziekten hebben de koraalbedekking ernstig verminderd in het hele Caribisch gebied. Maar het komt vooral door het gebrek aan grazers dat het ecosysteem momenteel stagneert in een door algen gedomineerde staat. Hierdoor zijn koralen kansloos om te herstellen. Het RAAK-PRO Diadema II-project streeft ernaar methoden te ontwikkelen en optimaliseren om Diadema-populaties op grote schaal te herstellen en zo natuurlijk rifherstel een boost te geven."

Het RAAK-PRO Diadema II-project is een samenwerkingsproject van mariene wetenschappers en natuurbeschermers van hogeschool Van Hall Larenstein, Marine Animal Ecology van de Wageningen University, Wageningen Marine Research, St. Eustatius National Parks, Saba Conservation Foundation, Reef Renewal Bonaire, Nature Foundation St. Maarten, University of Florida en het Institute for Socio-Ecological Research in Puerto Rico. Het onderzoek wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en streeft er naar om methodes te ontwikkelen die in de hele Caribische regio bruikbaar zijn.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps)communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

Tekst: Alwin Hylkema, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Foto's: Tom Wijers (leadfoto: jonge Diadema-zee-egels)