Assisted Natural Recovery

Innovatieve technieken mogelijk de sleutel voor het herstel van Diadema zee-egels

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Van Hall Larenstein, Wageningen Marine Research, Wageningen University & Research
5-AUG-2022 - Onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University en Wageningen Marine Research hebben een nieuwe techniek ontwikkeld voor het natuurlijk herstel van Diadema zee-egels. Samen met de Saba Conservation Foundation, vonden zij een nieuw aanvullend substraat voor vestiging op het koraal en toonden aan dat een geschikte vestigingsondergrond heel belangrijk is voor het herstelproces.

Innovatieve techniek voor het herstel van Diadema zee-egels

De verslechtering van de Caribische koraalriffen begon in de jaren zeventig toen ziektes de belangrijkste rif-opbouwende koralen in de regio verwoestten. Deze problemen werden vervolgens versneld toen de meest voorkomende herbivoor, de Diadema zee-egel, in de jaren tachtig massaal begon af te sterven. Binnen enkele dagen na het afsterven van de zee-egels, werden macroalgen dominant op de Caribische substraatkoraalriffen. Deze verschuiving van door koraal gedomineerde naar door macroalgen gedomineerde riffen, heeft verwoestende gevolgen gehad voor de biodiversiteit en de algehele gezondheid van het rif.

Assisted natural recovery

Het natuurlijke herstel van de Diadema zee-egel verliep traag. Een nieuwe methode voor het hulpverlenend herstel van de zee-egels, Assisted Natural Recovery (ANR) genaamd, gebruikt vergelijkbare technieken met die bij herbebossing op het land gebruikt worden. Het concept gaat uit van het idee dat door het wegnemen van barrières voor natuurlijk herstel, de opvolging kan worden versneld. Eerdere studies suggereerden dat het herstel van Diadema zee-egels mogelijk wordt beperkt door een gebrek aan geschikte vestigingsondergrond voor hun larven. Doordat de riffen begroeid zijn met algen, ontbreekt er een schone ondergrond met verse biofilm, waarvan wordt aangenomen dat het essentieel is voor nieuwe vestiging.

Biobalwimpels

Innovatieve techniek voor het herstel van Diadema zee-egelsMet de ANR-methode hebben de onderzoekers een nieuwe vestigingsondergrond aangebracht door wimpels aan het rif te bevestigen. In totaal werden negen wimpels, bestaande uit dertig bioballen vastgebonden aan een vislijn en aan het rif bevestigd. Bioballen worden normaal gesproken gebruikt in aquariumfilters en hebben een groot oppervlak. Een eerdere studie, uitgevoerd in hetzelfde project, toonde aan dat dit materiaal zeer effectief is om de vestiging van zee-egels te volgen. De wimpels boden de zee-egellarven plekken om zich vast te hechten en beschermden hen totdat ze groot genoeg waren om naar het rif te verhuizen. In april 2021 zijn voor de kust van Saba zes gebieden met herstelriffen geselecteerd, waarvan er drie werden voorzien van biobalwimpels en drie als controle dienden.

Aan het einde van de studie werd aangetoond dat riffen met biobalwimpels aanzienlijk hogere rekruteringsdichtheden van Diadema-egels hadden dan die zonder. Dit benadrukte het belang van een goede vestigingsondergrond voor natuurlijk herstel. Helaas kwam de verbeterde rekruteringsgraad niet overeen met een herstelde populatie. De rekruten werden zelden groter dan 20 millimeter, wat suggereert dat predatie op rekruten ook het natuurlijke herstel beperkt. Zodra een rekruut groter wordt dan 5 millimeter, ontgroeien ze de biobal en moeten ze naar het rif gaan, waar ze kwetsbaar zijn voor vijanden.

Implicaties

Met het laatste nieuws over massale Diadema-sterfte, zijn beheerders van parkorganisaties wanhopig op zoek naar manieren om de toekomst van zee-egelpopulaties in de regio te beschermen. De nieuwe aanpak van ANR kan in de toekomst een van de manieren zijn om Diadema zee-egels te helpen herstellen. Onderzoekers van het RAAK PRO Diadema-project werken nu aan een optimalisatie van de methode. Toekomstig herstel van deze zee-egelsoort zal echter grotendeels afhangen van de omvang en dodelijkheid van de sterftegolf die momenteel in het Caribisch gebied rondgaat. Op Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Curaçao zijn al verslagen van deze sterfgevallen geregistreerd. Bedreigde riffen worstelen om de verspreiding van de macroalgen tegen te gaan, en het aanhoudend verlies van herbivoren zou deze problemen alleen maar verergeren.

Meer informatie en meedoen

A: Herstel rif met wimpels; B: wimpel met boei; C: close-up van bioballen

Tekst: DCNA, Van Hall Larenstein, Wageningen University and Wageningen Marine Research
Foto's: Alwin Hylkema