Groen dak

Lobby mee om uw gemeente te vergroenen

Vogelbescherming Nederland
11-APR-2022 - De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn geteld. Dit is het moment om de nieuwgekozen gemeenteraden en straks de nieuwe colleges ervan te overtuigen dat ze goed moeten zorgen voor de natuur in hun en uw gemeente. Doe op 19 of 20 april mee met de gratis digitale workshop en ontdek hoe u invloed kunt uitoefenen voor een natuurlijke, veilige en gezonde leefomgeving.

Workshop lokale belangenbehartiging

In de komende maanden worden de plannen gemaakt voor de komende vier jaar, dus dit is het juiste moment om in actie te komen. Vogelbescherming hoopt dat in de collegeakkoorden ruim aandacht komt voor vogels en natuur. Steeds meer mensen maken zich zorgen om de biodiversiteit, juist ook die in hun eigen omgeving. Natuur is niet alleen goed voor een fijnere leefomgeving voor bewoners, maar zij biedt ook oplossingen voor maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat, waterveiligheid en volksgezondheid. Natuurvriendelijke maatregelen helpen bij de grote uitdagingen van deze tijd, waaronder de gevolgen van klimaatverandering en de daarmee samenhangende droogte en wateroverlast. Bovendien is natuur nodig voor een duurzame economie.

Merel

Juist nú!

Laat een groene stem horen in het gemeentelijk beleid, zoals de Gemeentelijke Omgevingsplannen. Vogelbescherming Nederland organiseert op 19 en 20 april – samen met Lobby Lokaal - een gratis digitale workshop over wat u als bewoner, vrijwilliger of belangstellende kunt doen voor een groenere leefomgeving. We gaan onder andere in op de werking van de raad, de mogelijkheden van inspraak en de kansen die deze periode biedt. Er zijn veel nieuwe raadsleden die nog weinig weten over natuur en er zijn nieuwe colleges die opnieuw moeten nadenken over het vormgeven van natuurbeleid. Naast politieke tips en tricks delen we onze kennis over Basiskwaliteit Natuur en bieden we handvatten om dit om te zetten in politieke actie.

Doet u ook mee?

Graag zien we u op één van beide workshops, zodat u goed beslagen ten ijs komt in uw gemeente. Via deze link kunt u zich gratis aanmelden voor de genoemde workshop. Het zijn er twee, maar de informatie is hetzelfde. U kunt aangeven welke datum u het beste uitkomt.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock; Pixabay