Coral fragmentations

Inzichten uit workshop voor herstel van koraalriffen

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
25-JUN-2024 - Deze week organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance een workshop op Bonaire over herstel van koraalriffen. Meer dan twintig experts op het gebied van koraalrifherstel kwamen samen en gaven zowel persoonlijke als virtuele presentaties. Het evenement trok meer dan 150 deelnemers.

De onderwerpen varieerden van visreproductie tot het uitplanten van koraal, gericht op het beschermen van koraalriffen. Er werd kennis gedeeld en dat kwam de samenwerking ten goede.

Van onschatbare waarde

Koraalriffen leveren diensten van onschatbare waarde voor zowel het zeeleven als voor menselijke gemeenschappen. Ze fungeren als natuurlijke barrières en beschermen kustlijnen tegen erosie en stormschade. Ook ondersteunen koraalriffen de visserij- en toerismesector, die van vitaal belang zijn voor de economie en het welzijn van de Nederlandse Cariben.

Deelnemers aan workshopsWereldwijde klimaatverandering draagt bij aan de achteruitgang van riffen, maar ook lokale problemen zoals ongecontroleerde kustontwikkeling, ontoereikend afvalbeheer en invasieve soorten hebben invloed. Naast het aanpakken van deze problemen, zijn rifbescherming en -herstel essentieel voor het opbouwen van veerkracht tegen toekomstige stressfactoren.

Hoogtepunten van de workshop

Van 17 tot 19 juni woonden de deelnemers lezingen en presentaties bij om hun begrip van rifhersteltechnieken te verbeteren. Experts van de Reef Renewal Foundation BonaireCaribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI) en SECORE International bespraken methoden voor koraalherstel. Het Coral Spawning Lab deelde de vooruitgang op het gebied van op land gebaseerde technieken voor koraalvoortplanting. Van Hall Larenstein behandelde het herstel van inheemse herbivoren zoals zeeëgels en slakken, die helpen om schadelijke algen te verminderen en de overlevingskansen van het koraal te vergroten. Diergaarde Blijdorp (Roffareefs) presenteerde nieuwe benaderingen voor de voortplanting van plantenetende vissen. Daarnaast deelde MPAConnect/AGRRA inzichten uit hun Coral Restoration Roadmap Planning-workshop in Florida.

Praktisch Leren

Workshop koraalfragmentatie

De workshop omvatte ook praktische veldactiviteiten onder leiding van Reef Renewal Foundation Bonaire en Diergaarde Blijdorp (Roffareefs). Deelnemers hielden zich bezig met koraalfragmentatie en micro-voortplantingstechnieken, bestudeerden het voortplantingsgedrag van vissen en deden mee aan lokale rifrestauratie-oefeningen. Met deze combinatie van theorie en veldwerk konden de aanwezigen hun vaardigheden toepassen op lopende en toekomstige projecten.

Aanpakken van problemen

Koraalriffen zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van de Nederlandse Caribische eilanden. Koraalriffen worden bedreigd door onder andere klimaatverandering, invasieve soorten, vervuiling en overbevissing. Het is belangrijk om deze problemen aan te pakken en te combineren met inspanningen voor bescherming en herstel van riffen, om de veerkracht van koraalecosystemen tegen toekomstige stressfactoren te vergroten. DCNA’s Conservation and Restoration of Key Habitats Programma nodigt belanghebbenden van de Nederlandse Cariben en daarbuiten uit om deel te nemen aan dit initiatief om biodiversiteit te beschermen, de kustweerstand te vergroten en duurzame levensomstandigheden te ondersteunen.

Meer informatie

  • DCNA zal een speciale editie van BioNews publiceren, met artikelen en opnames van enkele presentaties van de workshops.
  • Volg DCNA voor updates via Facebook of Instagram.

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Casper Douma