Sarawakdolfijn / dolfijn van Fraser

Tweede walvis- en dolfijnonderzoeksprogramma in het Caribisch gebied van start

WWF Nederland
15-APR-2022 - Het walvis- en dolfijnonderzoeksprogramma Ti Whale An Nou is op 25 maart 2022 van start gegaan. Het programma staat in het teken van het in kaart brengen van de diversiteit, de migratie en het aantal walvissen en dolfijnen in het Caribisch gebied. Tussen maart en september 2022 vinden er zes wetenschappelijke expedities van vijftien dagen plaats.

Op basis van de resultaten van de expedities kan worden vastgesteld wat er nodig is voor een betere bescherming van deze grote zeezoogdieren. De expedities worden gecoördineerd door Caribbean Cetacean Society en worden mogelijk gemaakt door verschillende partners.

Orka

Eerste waarnemingen

De naam van het onderzoeksproject Ti Whale An Nou is een combinatie van Frans en Engels Creools en betekent onze kleine walvissen. Onlangs is de eerste expeditie van dit jaar afgerond. In twaalf dagen registreerde CCS negen soorten van Martinique tot Grenada. Het onderzoeksteam volgde een groep orka's in St. Vincent en kon ook Fraser-dolfijnen, pantropische gevlekte dolfijnen, grienden, bultruggen, potvissen, dwergpotvissen, dwergorka's en spitssnuitdolfijnen bestuderen.

Op de laatste dag van de expeditie merkte CCS helaas ook op dat 18 grienden werden gedood in St. Vincent. Dit bevestigt het belang van de bescherming van zeezoogdieren. De volgende expeditie vindt plaats van 15 tot 27 april en zal zich concentreren op de eilanden van Martinique tot Montserrat.

Groep Sarawakdolfijnen / dolfijnen van Fraser

Capaciteitsopbouw

De derde expeditie vindt plaats van 17 mei tot 1 juni en staat open voor kandidaten uit Caribisch Nederland. Bewoners in het Caribisch gebied kunnen gebruik maken van de unieke kans om zich bij het onderzoeksteam van Ti Whale An Nou aan boord van de expeditie te voegen om te leren over hun werk en om bij te dragen aan dit belangrijke onderzoeksproject. Het team gaat de zone van Montserrat tot Anguilla bestuderen, die Sint Maarten, Statia, Saba en de Sababank omvat. Het doel van de expeditie is ook om aan capaciteitsopbouw te werken om de vaardigheden van lokale mensen om walvissen en dolfijnen te bestuderen te verbeteren.

Staart van een potvis

Belang voor andere Caribische eilanden

Door dit onderzoek komt er inzicht in de migratieroutes van de zeezoogdieren en daarmee biedt het een kans om deze dieren beter te beschermen. Een stabiele populatie walvissen en dolfijnen is een indicatie van gezonde oceanen. In gezonde oceanen is de visstand ook op peil en dat is van belang voor de visserij alsmede de economie op de eilanden. Bovendien spelen walvissen een belangrijke rol bij het vastleggen van koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer. Elke grote walvis isoleert naar schatting gemiddeld 33 ton CO2 en speelt zo een rol in de strijd tegen klimaatverandering.

Deze onderzoeksmissie ontvangt enorme steun van het Wereld Natuur Fonds, Dutch Caribbean Nature Alliance, Corail Caraibes, Orange, EDF Group Foundation, Animal Wellfare Institute, en Parc Naturel Régional de la Martinique.

Op expeditie voor het walvis- en dolfijnonderzoeksprogramma Ti Whale An Nou

Resultaten 2021

Vorig jaar is dit onderzoeksproject voor het eerst uitgevoerd. In 2021 werden 17 soorten geïdentificeerd, 191 visuele waarnemingen geregistreerd en 29 families potvissen geobserveerd. Verder waren er akoestische opnamen van orka's (Orcinus orka) in West-Indië en de eerste foto-identificatie van deze soort in Martinique. CCS heeft ook de zeldzame soort pygmee-orka (Feresa attenuata) waargenomen in het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary, rond Saba, Saba Bank, St. Maarten en St. Eustatius. Deze studie was een eerste stap om een situatie te schetsen over walvisachtigen in het Caribisch gebied.

Meer informatie

  • Alle resultaten van het onderzoeksprogramma zijn te vinden op de webpagina Ti whale an nou.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Caribbean Cetacean Society