Luba de beer drinkt uit een kleine vijver in Save Wild's White Rock Bear Shelter buiten Kyiv, Oekraïne.

Dieren, mensen en oorlog: de impact van conflicten

Stichting IFAW
14-MEI-2022 - In een nieuw rapport van IFAW wordt ingegaan op de ingrijpende gevolgen van hedendaagse conflicten, zoals oorlogen en burgerlijke onrust, voor dieren – waaronder gezelschapsdieren, vee, dierentuindieren en wilde dieren.

De gevolgen van conflicten werken regelmatig door in de natuurlijke omgeving, met negatieve gevolgen voor individuele dieren, hele diersoorten en gemeenschappen die generaties lang kunnen doorwerken. In het rapport Animals, people and war: the impact of conflict wordt een reeks aanbevelingen gedaan om de gevolgen van geopolitieke conflicten voor dieren aan te pakken, zodat het welzijn van dieren en daarmee ook gemeenschappen in crisistijd wordt verbeterd.

Erken effect van conflict op dieren

“De omstandigheden van dieren en mensen, en ook hun lot, zijn diep met elkaar verweven,” zegt Azzedine Downes, CEO van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). “Menselijke conflicten zijn tragisch en blijven nooit beperkt tot de menselijke samenleving alleen. Dieren in conflictgebieden ervaren hetzelfde leed als mensen, dus het effect van conflicten op dieren moet worden erkend en aangepakt. Het welzijn van dieren waarborgen helpt ook ons eigen fundamentele welzijn als mensen te waarborgen, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.”  

Natalya is gevlucht uit Oekraïne met haar twee honden, Key (links) en Lala (rechts) bij de Medyka grensovergang tussen Polen en OekraïneOorlogen en burgerlijke onrust leiden meestal tot een sterke toename van het aantal dakloze dieren, het verlies van hun habitat, gevallen van dierenmishandeling en een toegenomen concurrentie met de mens om hulpbronnen zoals voedsel, water of onderdak. Ook zijn dieren in dierentuinen kwetsbaar omdat ze niet kunnen ontsnappen of voor zichzelf zorgen, en heeft het verlies van vee tijdens conflicten ernstige gevolgen voor boeren die betrokken zijn bij de voedselvoorzieningsketen.

Neem dieren op in crisisstructuur

"Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe mens en dier beide getroffen worden in de Oekraïne-oorlog,” zegt Sabine Zwiers, Senior Campaigner. “In Polen verleent IFAW eerste hulp aan dieren die de Oekraïense grens over komen. De huisdieren zijn vermoeid, angstig, gestrest, uitgedroogd en hebben gewrichtsproblemen van het langdurig zitten in te kleine kooitjes. In Nederland heeft de minister van Justitie nu erkend dat dieren en dierenhulpverleners in de crisisstructuur moeten worden opgenomen. Het gezamenlijke Nederlandse meldpunt van dierenorganisaties Hulpvoordierenuitoekraine.nl laat zien dat dierenhulpverleners er klaar voor zijn."

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gaan onder andere over het versterken van internationale verdragen om van bezettingsmachten te eisen dat zij dieren in bezet gebied de juiste verzorging en onderdak bieden; het mogelijk maken van versnelde procedures voor het vervoer van dieren over internationale grenzen in conflictsituaties; het versterken van wetshandhavingscapaciteit om misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten op lokaal, nationaal en internationaal niveau beter te kunnen bestrijden; en het opnemen van huisdieren in alle planningsinspanningen met betrekking tot de hervestiging van vluchtelingen die voortvloeien uit conflicten.

Meer informatie

Tekst: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Foto's: White Rock Bear Shelter (leadfoto: Luba de beer drinkt uit een kleine vijver in Save Wild's White Rock Bear Shelter buiten Kiev, Oekraïne); Julia Cumes, IFAW