Willd zwijn in Denemarken

Een eeuw inteelt, maar een populatie van Deense wilde zwijnen doet het verrassend goed

Wageningen University
1-JUN-2022 - Een populatie van geïsoleerde wilde zwijnen in Denemarken die afkomstig is van slechts vier voorouders lijkt verrassend fit en gezond. En dat is opmerkelijk, omdat inteelt wordt gezien als slecht. Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research. De studie biedt nieuwe perspectieven voor het uitzetten van bedreigde diersoorten in het wild vanuit bijvoorbeeld dierentuinen.

Een eeuw geleden waren wilde zwijnen uitgestorven in Denemarken. In 1926 is deze soort opnieuw geïntroduceerd vanuit Duitsland in Lille Vildmose. Het ging om maar vier dieren: twee mannetjes en twee vrouwtjes. Bijna honderd jaar later hebben deze vier voor een nageslacht gezorgd van zo’n 150 wilde zwijnen. Het kan niet anders dan dat deze populatie tot stand is gekomen door jarenlange inteelt. En toch lijkt de populatie verrassend fit en gezond, blijkt uit het onderzoek dat is gepubliceerd in Evolutionary Applications. 

‘Heel opmerkelijk’ 

"Normaal gesproken wordt het toevoegen van genoeg vers bloed juist gezien als belangrijk voor de ontwikkeling van de populatie en voor de biodiversiteit", zegt Mirte Bosse van Wageningen University & Research, trekker van de studie samen met de dierentuin in Kopenhagen. "Dus wat de wilde zwijnen hier laten zien is heel opmerkelijk." Bosse is conservatie-geneticus en is als onderzoeker betrokken bij onder andere de bescherming van bedreigde diersoorten, zoals de Aziatische olifant

Mirte Bosse in gesprek met de koning over de Aziatische olifant

Overigens vindt Bosse wel dat de populatie nog beter moet worden onderzocht om de fitheid echt goed te kunnen bepalen. Bosse: "De beheerders zien weinig sterfte en de zwijnen zien er goed uit, maar het ontbreekt aan allerlei objectieve metingen die helpen om de precieze fitheid vast te stellen." Mede daarom worden de genen inmiddels verder onderzocht door middel van sequencing om te zien of er schadelijke mutaties in de genen aanwezig zijn, of dat die al generaties geleden zijn weggeselecteerd uit de populatie. 

Nieuwe perspectieven 

Allerlei factoren bepalen of een populatie succesvol wordt of niet. In de genetica wordt inteelt als een belangrijke schadelijke factor gezien. Een beroemd voorbeeld is de geïsoleerde populatie van wolven op het Isle Royale in Amerika. Door inteelt en de daardoor tot uiting komende schadelijke mutaties in de genen zijn deze wolven nu bijna uitgestorven.  

De wilde zwijnen in Denemarken laten nu zien dat slechts enkele dieren wel degelijk in staat kunnen zijn om tot een gezonde populatie uit te groeien. Dit gegeven is precies waarom de dierentuin in Kopenhagen is geïnteresseerd in deze populatie. "Bij het herintroduceren van bedreigde diersoorten vanuit dierentuinen in het wild zijn er meestal maar een paar dieren beschikbaar", zegt Bosse, "daarom biedt dit onderzoek nieuwe perspectieven voor het beschermen van bedreigde diersoorten."

Tekst: Wageningen University & Research
Foto's: Dennis van de Water, dvdwphotography