Rennende amoertijger in sneeuw

Kansen voor natuurherstel door uitbreiding leefgebied tijger

WWF Nederland
22-AUG-2022 - Volgens een nieuw rapport van WWF is er 1,7 miljoen vierkante kilometer potentieel geschikt landschap voor tijgers beschikbaar, verspreid over vijftien landen, bovenop het huidige leefgebied. Bij elkaar opgeteld komt dit neer op een extra gebied dat meer dan twee keer zo groot is als wat het nu is (ofwel meer dan zeven keer de grootte van Groot-Brittannië).

Een rapport van WWF toont aan dat het huidige tijgergebied, dat de afgelopen honderd jaar met 95 procent is geslonken, in potentie met 1,7 miljoen vierkante kilometer uitgebreid kan worden. Dat is meer dan het dubbele van de huidige omvang. De te herstellen gebieden bestrijken landschappen in vijftien landen, waaronder alle huidige tijgergebieden en vijf landen waar tijgers zijn uitgestorven – Cambodja, Kazachstan, Laos, Pakistan en Vietnam.

Het rapport roept de regeringen van de tijgerlanden op om doelstellingen voor de uitbreiding van het verspreidingsgebied op te nemen in het Global Tiger Recovery Program (2022-2034), dat momenteel wordt ontwikkeld.

Beperking klimaatverandering

Het rapport, Restoring Asia's Roar: Opportunities for tiger recovery across their historic range (pdf; 2,0 MB), stelt uitdrukkelijk dat veel van deze herstelgebieden, zoals het Cardamom-regenwoud in Zuidwest-Cambodja, fungeren als cruciale opslag van CO2. De bescherming van deze bolwerken van biodiversiteit, en andere belangrijke landschappen voor het herstel van de tijger, draagt niet alleen bij aan de wereldwijde doelstellingen om klimaatverandering te beperken, maar levert ook grote ecologische voordelen op voor mensen, wilde dieren en de planeet.

Tijger in Bhutan

Steun lokale bevolking onontbeerlijk

Maar het herstel van tijgers in deze landschappen zal alleen succesvol zijn met de volledige steun en deelname van lokale gemeenschappen, benadrukt het rapport. Bij de conclusie dat er 1,7 miljoen vierkante kilometer extra beschikbaar is, is de menselijke impact in het gebied een belangrijke factor geweest. Het in aanmerking nemen van zowel sociale (met inbegrip van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen) als politieke steun voor natuurbehoud is een essentieel onderdeel van elke afspraak die wordt gemaakt voor tijgerherstel.

Smriti Dahal, Community Lead bij WWF's Tigers Alive Initiative: "Het bestuderen van het sociale landschap van gebieden waar tijgers zouden kunnen gaan leven en het vroegtijdig betrekken van lokale gemeenschappen als gelijkwaardige partners in het proces, is van cruciaal belang. Het terugbrengen van tijgers moet iedereen evenredig ten goede komen. Willen we de herstelgebieden voor tijgers zeker stellen dan zullen in samenwerking met de lokale gemeenschappen beschermingsmaatregelen moeten worden ingevoerd die op hen zijn toegesneden.”

Natuurlijk gedrag

Volgens het rapport zou de uitbreiding van het tijgerareaal in veel landschappen grotendeels het gevolg kunnen zijn van de bewegingen die tijgers toch al maken tussen gebieden: in elk land waar de tijger momenteel voorkomt behalve China, bevinden de meeste herstelgebieden zich binnen honderd kilometer van waar de huidige tijgerpopulaties zitten – ruim binnen de afstand waarover tijgers zich kunnen verspreiden.

Recente bewijzen van dergelijk gedrag komen uit de uitlopers van de Himalaya in Bhutan en Oost-Nepal. In 2020 hebben camera's in het Ilam-district van Nepal bijvoorbeeld een tijger vastgelegd op een hoogte van 3165 meter – nooit eerder kwam in Nepal een tijger zo hoog en nooit zo ver, 250 kilometer, ten oosten van het bekende tijgergebied in het land.

Herintroductie

In potentiële herstelgebieden waar tijgers zijn uitgestorven, zoals Cambodja, Kazachstan en Laos, is actieve herintroductie misschien de enige optie voor het herstel van tijgers. Een plan voor de herintroductie van tijgers in Kazachstan tegen 2025 is al in uitvoering. Er is eerst begonnen met het herstel van de prooidierstand en overleg met de plaatselijke gemeenschappen.

Meer informatie

Tekst: Ellen de Wolf, Wereld Natuur Fonds
Foto's: Shutterstock / WWF-NL (leadfoto: rennende amoertijger in sneeuw); Emmanuel Rondeau