speerwaterjuffer

Speerwaterjuffer en het stikstofprobleem uitgelegd

SoortenNL
6-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de speerwaterjuffer. Met uitlegfilmpje stikstofprobleem.

Parende speerwaterjuffersVeel van de libellen die aan vennen en hoogveen gebonden zijn, zoals venglazenmaker, noordse glazenmaker en hoogveenglanslibel, gaan sterk achteruit, onder andere door de verzuring die wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid stikstof. Door de verzuring verandert de plantensamenstelling en dat heeft negatieve gevolgen voor de libellen.

De speerwaterjuffer is ook een soort van vennen, maar deze is al lang zeldzaam. Verzuring van vennen is funest voor deze soort en de enige plekken waar deze nog kan overleven zijn plekken waar die verzuring wat wordt ‘verzacht’ doordat er een klein beetje grondwater in de vennen komt. Maar de hoeveelheid daarvan wordt sterk beïnvloed door de grondwaterstand. De verdroging is dan ook een extra stressfactor.

De verdroging is al lang een probleem, maar door klimaatverandering zien we ook de extremen toenemen, ook extreem droge perioden. Roy van Grunsven, onderzoeker van De Vlinderstichting, stelt dan ook: “Verzuring door stikstof en klimaatverandering zijn twee negatieve factoren die elkaar versterken”.

Het stikstofprobleem uitgelegd

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Roy van Grunsven, onderzoeker bij De Vlinderstichting, legt uit wat het probleem van stikstof is en hoe de overmaat ervan invloed heeft op de natuur (Bron: De Vlinderstichting)

Tekst, film en foto's: SoortenNL