Rosse woelmuis. Myodes glareolus

Natuurjournaal 13 september 2022

Nature Today
13-SEP-2022 - Laatste nestje woelmuizen en zilverplevier bereikt Nederland.

Onder de grond, in een bol nestje van mos en veren, worden de laatste rosse woelmuizen van dit jaar geboren. De voortplantingsperiode van deze algemene muis komt namelijk tot een einde. De rosse woelmuis zal tegen het eind van het jaar drie tot vier nestjes jongen grootgebracht hebben. Met de aankomende herfst past de rosse woelmuis zijn dieet aan en gaat zaden eten om de winter door te komen. Deze woelmuis gaat niet in winterslaap. Je kan ze de hele winter dus nog tegenkomen op zoek naar zaden en nootjes.

Zilverplevier in winterkleed

De zilverplevier is een stevige steltloper die alleen in de Russische toendra broedt. Met het najaar in aantocht is deze soort weer onderweg naar Nederland, om hier te overwinteren of om door te trekken. In de zomer zijn de aantallen in Nederland laag, maar vanaf nu wordt de kans om een zilverplevier te zien weer groter. Je kunt ze met name in het Waddengebied en de Delta vinden. Ze zoeken er voedsel op slib dat net is drooggevallen tijdens eb.

Tekst: Hidde Hofhuis en Marjolein Mooij, Nature Today
Foto’s: Hehaden, Flickr (leadfoto: rosse woelmuis); Piet Munsterman, Saxifraga