Bonairiaanse huishoudens niet veerkrachtig voor klimaatverandering – actie hoognodig

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
22-OKT-2022 - Afgelopen mei heeft Dutch Caribbean Nature Alliance’s onderzoeksstagiaire Nina Zander een oproep gedaan om een vragenlijst in te vullen. De was onderdeel van haar onderzoek naar hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Het resultaat: nog lang niet alle huishoudens zijn klimaatveerkrachtig.

Voor iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: ontzettend bedankt. Inmiddels is haar onderzoek afgerond. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er nog veel barrières zijn voordat huishoudens op Bonaire veerkrachtig zijn ten opzichte van de kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Actie om deze veerkracht te verhogen is vereist. 

Klimaatverandering en kwetsbaarheden 

De southern wetlands op Bonaire

Opwarming van de aarde veroorzaakt veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen leiden tot klimaatkwetsbaarheden. Het wordt verwacht dat deze vaker of intenser zullen voorkomen in de toekomst. Voorbeelden hiervan op Bonaire zijn tropische stormen, orkanen, overstromingen en droogte. Ze kunnen de natuur van Bonaire – zoals koraalriffen en mangroves – verwoesten. Daarnaast kan het ook de inwoners van Bonaire schaden. Extreem weer kan bijvoorbeeld verwondingen of ziekten veroorzaken en vitale infrastructuur en gebouwen verwoesten. Ook beïnvloeden klimaatkwetsbaarheden de economie, en kunnen de inkomens van huishoudens afnemen. Kleine eilanden – zoals Bonaire en de andere Nederlandse Caribische eilanden – lopen vooral risico. Ook wordt er verwacht dat deze eilanden het meeste beïnvloed zullen worden door de impact van klimaatverandering. Het is dus van belang dat deze eilanden en hun huishoudens veerkrachtig zijn tegen kwetsbaarheden door klimaatverandering.

Onderzoek en resultaten 

Daarom heeft Nina Zander, de onderzoeksstagaire van de DCNA en Master of Science studente van de Unversiteit van Utrecht, onderzocht heeft hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door klimaatverandering. De resultaten van haar onderzoek laten zien dat er nog veel barrières bestaan voordat huishoudens klimaatveerkrachtig zijn. Zo zijn veel huishoudens bijvoorbeeld niet verzekerd tegen schade veroorzaakt door deze klimaatkwetsbaarheden. Of ze hebben niet genoeg spaargeld om te herstellen van zulke schade. Ook zijn huishoudens zich vaak niet bewust van hoe klimaatverandering hen kan beïnvloeden, of hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Armoede is ook een barrière. Daarnaast suggereren de resultaten van deze studie dat sommige typen huishoudens, zoals grote huishoudens en huishoudens met lagere educatie niveaus, gemiddeld gezien minder veerkrachtig zijn. 

Woestijn op Bonaire

Wat nu? 

Actie om klimaatveerkracht te vergroten is dus broodnodig. Instituties zoals overheden kunnen zulke actie initiëren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een actieplan opzetten. Het beschermen en herstellen van de natuur op Bonaire moet hier een onderdeel van zijn. Aanbevelingen voor een actieplan worden door de DCNA gedaan in het eigen Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied (pdf; 2,2 MB). Ook u kunt stappen ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat uw verzekering schade door klimaatverandering vergoedt en de rampenbestrijdingbrochures van het Openbaar Lichaam Bonaire lezen. Zorg ook dat u op de hoogte blijft van de impact van klimaatverandering op de natuur van Bonaire door DCNA te volgen op sociale media en met de gratis digitale nieuwsbrief Bionews

Meer informatie

  • U kunt Nina’s scriptie en het bijbehorende communicatierapport vinden op DCBD. Voor vragen kunt u Nina ook bereiken via nina.p.zander@gmail.com
  • Een video-samenvatting is te vinden op YouTube

Tekst: DCNA
Foto's: Casper Douma