Hirundo rustica. Boerenzwaluw

Natuurjournaal 14 oktober 2022

Nature Today
14-OKT-2022 - Boerenzwaluw is ervandoor en zoek de graspieper.

Sinds het eind van de zomer hebben we de trek van de boerenzwaluw gevolgd in de natuurjournaals. In de nazomer verlieten de broedvogels hun zomerverblijf hier, en in de loop van september vlogen per dag duizenden boerenzwaluwen door ons land. Nu zijn ze al een stuk verder op weg naar het zuiden. Hooguit zie je hier nog enkele laatkomers. Maar de boerenzwaluw staat in de landelijke vogellijst in de Nature Today-app nog wel bovenaan. Hoe kan dat? Het komt doordat de lijst is gebaseerd op de waarnemingen van de afgelopen veertien dagen. Daar valt nu nog precies de laatste piek in de doortrek van begin oktober onder. Met een abonnement kan je in de app ook de lijst voor een specifieke locatie bekijken. Die zijn gebaseerd op actuele informatie, en daar is de boerenzwaluw al een stuk verder naar beneden gezakt.

Graspieper

Heb je nog nooit goed een graspieper gezien? Dan is nu het moment om daar werk van te maken, want er zijn hier in oktober veel doortrekkende graspiepers te vinden. Het is ook de meest algemene pieper van Nederland. En een doorschuifvogel: onze broedvogels overwinteren in Spanje, maar sommige noordelijke vogels overwinteren hier. De graspieper heeft een typische ‘pieperuitstraling’: klein, gestreept en met een dunne snavel. Zowel de borst als de flanken zijn gestreept en graspiepers hebben een witte oogring. Ze zitten vaak op de grond – in het gras – in open landschappen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto's: Dirk Hilbers, Saxifraga, Henk Baptist, Saxifraga