eenmalig en exclusief WMR

ForeSea the Future Hack: 3 en 4 februari

Wageningen Marine Research
19-NOV-2022 - De Noordzee warmt door klimaatverandering snel op. Diverse effecten hiervan op veel soorten zijn nu al zichtbaar. Deze wijzigingen kunnen het rijke zeeleven van de Noordzee veranderen. Het zoeken naar oplossingen voor verantwoord gebruik en betere bescherming van de Noordzee wordt extra uitdagend. Door mee te doen aan de hackathon 'ForeSea the Future Hack’ draag je bij aan dit vraagstuk!

Onderzoekers van Wageningen Marine Research zoeken voor dit event op 3 en 4 februari 2023 studenten, data scientists, grafisch designers, datavisualisatie-experts, open source-enthousiastelingen en machine learning experts om ons te helpen ecologische Noordzeedata te begrijpen, voorspellingen te kunnen doen en oplossingen te bedenken. Dit alles om ideeën te genereren voor een zo gezond mogelijke Noordzee in de toekomst.  

Wat ga je doen? 

Tijdens de ForeSea the Future Hack focus je op nieuwe inzichten rondom ecologie, gebruik en draagkracht van de Noordzee en ga je aan de slag met creatieve oplossingen:  

 • Gegevensanalyse en gegevensmodellering
  Welke veranderingen in het Noordzee-ecosysteem kunnen we verder verwachten naarmate de opwarming doorzet? 
   
 • Mogelijke gevolgen voor de mens
  Welke situaties kunnen Noordzeegebruikers in de toekomst aantreffen? Hoe zullen menselijke activiteiten zoals de visserij zich moeten aanpassen aan de (ecologische) veranderingen in het Noordzee-ecosysteem? En hoe kan data hier innovatieve oplossingen voor bieden?

 • Gevolgen voor natuurbehoud en -herstel in de Noordzee
  Welke gevolgen heeft klimaatverandering op de inspanningen op het gebied van natuurbehoud en -herstel, en voor de ruimtelijke aanwijzing van beschermde mariene gebieden in de Noordzee? En welke beheermaatregelen kunnen we nu al nemen met betrekking tot klimaatmitigatie en -adaptatie? 

 • Datavisualisatie
  Hoe kunnen de bovenstaande wetenschappelijke inzichten worden vertaald in duidelijke informatie die gemakkelijk te begrijpen, te delen en toe te passen is?  

We zoeken in totaal 25 tot 30 deelnemers die in teams van vier of vijf deelnemers gaan werken. Aanmelden is mogelijk als individu, als gedeeltelijk team of als volledig team. In het ideale geval bevinden zich in elk team leden met uiteenlopende expertises op gebieden zoals data science, machine learning, datavisualisering en statistiek. Tijdens de hackathon kan elk team gebruik maken van ondersteuning in de procesbegeleiding door marien ecologen van Wageningen Marine Research.

Unieke dataset 

Wageningen Marine Research stelt speciaal voor deze hackathon een unieke, nog nooit eerder samengestelde, dataset beschikbaar over de mariene ecologie en de visserij van de Noordzee. De ‘ForeSea the Future Hack' is een initiatief van Wageningen Marine research in samenwerking met Stichting De Noordzee en FarmHack. Voor de hackathon regelen we een een inspirerende locatie die sterk gerelateerd is aan de Noordzee. 

Aanmelden en meer informatie 

Wil je graag deelnemen aan de ‘ForeSea the Future Hack’, waar je creatieve oplossingen vindt en visualiseert hoe het beste om te gaan met de opwarming van de Noordzee? Neem dan contact met ons op door te mailen naar foresea-hack@wur.nl met als onderwerp ‘Update Me ForeSea’. Zo kunnen we je op de hoogte houden. 

Tekst: Gerben IJntema en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto: Wageningen Marine Research