Daan Bleichrodt, een van de initiatiefnemers van het voedselbosje

Een vitaminetuin voor basisschool De Kameleon

Provincie Utrecht
28-NOV-2022 - Hoe breng je kinderen liefde voor de natuur en kennis over de herkomst van voedsel bij? Door hen te leren moestuinieren! Leerlingen van basisschool de Kameleon in Den Dolder plantten op 16 november 2022 samen met leerkrachten en ouders een voedselbosje. Ook werden de moestuinbakken vervangen.

“Het voedselbosje is van de wijk, buurtgenoten helpen met het onderhoud. Het wordt zo ook een nieuwe ontmoetingsplek”, vertellen leerkracht Lucia Greeven en Daan Bleichrodt, één van de initiatiefnemers van het voedselbosje.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Een vitaminetuin voor basisschool De Kameleon (Bron: provincie Utrecht)

Lucia vertelt: “Ik ben groepsleerkracht bij de kleuters en zit al 22 jaar op deze school. Ik wil kinderen kennis over gezonde voeding en liefde voor de natuur bijbrengen. En hen de verwondering laten ervaren wanneer je de verschillende smaken uit de moestuin proeft of naar al die kleuren van een bloem of een ijsvogel kijkt. Natuur is er altijd en als je eenmaal van de natuur hebt leren houden, kun je dit geluk altijd opzoeken. En kinderen leren zo al vroeg goed voor de natuur te zorgen.”

Samen de oogst opeten

“Sinds 2014 hebben we hier moestuinbakken”, vervolgt Lucia enthousiast. De kinderen vinden de moestuin geweldig. Als we bieten hebben geoogst en deze samen gaan koken, dan vinden ze het heerlijk, terwijl we van ouders horen dat ze thuis geen bietjes eten. En twee keer per jaar koken we voor de hele school. In de winter boerenkool en in de zomer andijviestamppot. Door corona heeft de moestuin twee jaar stilgelegen en de bakken waren in slechte staat. Toen kwam Daan met het plan voor een voedselbosje. Ik vond het belangrijk dat de moestuinbakken ook konden blijven en vervolgens hebben we samen een plan en een plattegrond gemaakt. Inmiddels hebben we ook een naam voor de moestuin en het bosje: De vitaminetuin.”

Kinderen planten voedselbosje

Daan: “Mijn zoontje zit op de Kameleon en door mijn werk bij IVN-natuureducatie wist ik hoe leuk voedselbosjes kunnen zijn voor kinderen. Een andere ouder die ook in de buurt woont, had al een initiatief voor een bloemenweide. We hebben toen besloten om samen op te trekken en de twee ideeën te combineren. We hebben nu een bloemenweide, een voedselbosje en een moestuin in verhoogde bakken aangelegd, met hulp van Van Ginkel hoveniers. Én van de kinderen natuurlijk, zij hebben de bomen voor het voedselbosje en de groenten en kruiden in de moestuin geplant. Het leuke aan een voedselbosje is dat we voedsel kweken met vaste planten en het ieder jaar meer oogst oplevert – zo maken leerlingen kennis met voedselbosbouw.”

Natuur en gezonde voeding in lesprogramma

Ook Daan werkt aan dit project omdat hij het belangrijk vindt dat kinderen de natuur in hun hart sluiten: “Ik wil hen leren hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een groene leefomgeving. Ik hoop dat deze plek ervoor zorgt dat kinderen vaker buiten komen en meer leren over de natuur.” Lucia sluit aan: “We hebben natuureducatie en kennis over gezonde voeding opgenomen in het lesprogramma van de groepen 2, 4 en 6. Met de jongste kinderen gaan we naar buiten en bijvoorbeeld diertjes zoeken. De oudere kinderen krijgen lesjes over moestuinieren: hoe plant je, hoe groeien planten, hoe zaai je, wat kan wel en niet bij elkaar? En we leren hun bijvoorbeeld ook dat door goudsbloemen bij de rand te planten, je minder ongedierte in de bak hebt. Straks komt er nog een bijenkast bij en leren de kinderen hoe belangrijk bijen zijn voor de oogst en de natuur.”

Tips

Lucia heeft tips voor scholen die ook met een moestuin aan de slag willen: “Je hebt een trekker nodig die heel enthousiast is en dit heel graag wil doen. En vraag hulp aan ouders of mensen uit de buurt, want het vergt veel tijd. Verder is het belangrijk om een sponsor te vinden of subsidie aan te vragen. Dankzij de subsidie van de provincie Utrecht konden wij nu het voedselbosje aanleggen en de nieuwe moestuinbakken plaatsen. Dat was anders nooit gelukt!”.

Daan Bleichrodt, een van de initiatiefnemers van het voedselbosje, met kinderen van basisschool de Kameleon

Subsidie Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Het voedselbosje en de vernieuwing van de moestuinbakken zijn mogelijk gemaakt met behulp van de Subsidie klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen van de provincie Utrecht. Vanaf 1 januari 2023 kunnen scholen weer een aanvraag doen. Ook gemeenten, corporaties, stichtingen en bedrijven kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Tekst, foto's en film: Provincie Utrecht (leadfoto: Daan Bleichrodt, een van de initiatiefnemers van het voedselbosje)