Aardhommel, koningin

Natuurjournaal 30 november 2022

Nature Today
30-NOV-2022 - Winterslaapwoensdag: hommels gaan ondergronds en wilde bijen zijn ingemetseld.

De donzige vacht die hommels hebben is niet alleen voor de sier, daardoor kunnen ze vliegen bij lage temperaturen. Toch overwinteren niet alle hommels in hun warme jas. De Nederlandse hommels zijn sociale bijen: ze leven in een kleine kolonie met een koningin, werksters en darren. Niet lang nadat de jonge koninginnen uitvliegen in de zomer, sterft de oude koningin en stort de kolonie in. De jonge koninginnen zijn de brug naar een nieuwe generatie. Nadat ze bevrucht zijn, eten ze veel nectar en pollen en leggen een vetvoorraad aan voor de winter. Dan zoeken ze een ondergronds plekje om te overwinteren. Misschien een muizenhol of een droog plekje in de composthoop. Al die hommelkoninginnen zijn nu in winterslaap. In het vroege voorjaar ontwaken ze, en gaan op zoek naar een geschikte nestplaats voor een nieuwe kolonie.

Bijenhotel met nestkamers van de rosse metselbij, die als pop overwintert. De kleine witte poppen zijn van een parasitaire vlieg

Alle andere Nederlandse wilde bijen leven solitair. In hun eentje zorgen de vrouwtjes zo goed mogelijk voor hun nageslacht. Maar zelf krijgen ze hun jongen niet te zien. In de zomer zoeken ze een geschikte nestgang om eitjes te leggen. Het grootste deel van de wilde bijen doet dat ondergronds. Andere gebruiken holle plantenstengels, kevergangen in hout of de nestgangen in een bijenhotel. Achterin legt de bij een eitje, voorziet het van voedsel, en maakt de gang dicht met grond of stukjes blad. Zo gaat ze door tot de gang vol is en er meerdere kamertjes achter elkaar liggen. Het jaar is dan voor haar voorbij. Op dit moment wachten de jonge bijen roerloos in al die kamertjes. Sommige soorten als larve, andere als pop of volwassen bij.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto's: S. Rae, Flickr (aardhommelkoningin); Orangeaurochs, Wikimedia Commons