Tijger in Bhutan WWF UK

Nieuwe wet in Verenigde Staten gunstig voor wilde tijgers wereldwijd

WWF Nederland
16-DEC-2022 - De Amerikaanse Senaat keurde vorige week een wet goed die zal helpen voorkomen dat tijgers die nu in gevangenschap leven, in de illegale handel terechtkomen. Door deze wet wordt het moeilijker om producten van tijgers in privébezit en andere vormen van gevangenschap in de Verenigde Staten, aan te bieden op de illegale markt. Dat heeft effect op de veiligheid van alle grote katten in het wild.

De handel in tijgerdelen en -producten vormt een grote bedreiging voor grote katten in het wild, houdt de vraag in stand en jaagt stroperij aan. De wet zal ook het welzijn van tijgers en andere grote katten in gevangenschap verbeteren en de openbare veiligheid helpen garanderen. De eigenaren van de dieren en de ontmoetingsplekken en attractieparken waar je ze tegen betaling kunt zien en aaien, zijn voortaan verplicht een vergunning te hebben voor het houden van grote katten. Daardoor is er straks meer informatie beschikbaar over wie grote katten bezit, wanneer ze worden verkocht of verhandeld, en wat er met hun onderdelen gebeurt als ze overlijden.

Het heeft jaren aan lobby gekost om deze Big Cat Public Safety Act in Amerika aangenomen te krijgen. Bijna 690.000 supporters van WWF-US stuurden berichten naar het Congres om te pleiten voor strengere regels en betere bescherming van tijgers in gevangenschap.

Meer tijgers in gevangenschap dan in het wild

In de VS leven ruim 5.000 tijgers in gevangenschap, meer dan de ongeveer 4.500 die er zijn in het wild. Er is weinig toezicht op deze en andere grote katten. Dit betekent dat ze gemakkelijk van de radar kunnen verdwijnen en op de zwarte markt terecht kunnen komen. Door een federale vergunning te eisen voor eigendom, ontstaat een beter inzicht in de toestand van tijgers in gevangenschap. Dit helpt ook de wilde tijgers te beschermen, omdat het waarschijnlijk de vraag naar delen en producten van wilde tijgers zal doen afnemen.

Geen instagrammable selfies meer

Contact tussen de dieren en mensen is voortaan vanwege de veiligheid verboden; knuffelen en selfies maken met jonge tijgers of leeuwen is niet langer toegestaan. Dat is een enorme winst. Naar verwachting zal dit leiden tot het aanzienlijk minder fokken met grote katten omdat het lucratieve knuffelen met kittens niet meer mag. Op termijn zal het aantal tijgers in kooien in de Verenigde Staten drastisch omlaag gaan, waardoor het risico dat tijgerdelen 'weglekken' in het illegale handelscircuit vermindert.

Tiger farms in Azië

Landen in Azië waar tijgerboerderijen zijn, reageren altijd defensief als de Verenigde Staten druk uitoefenen om deze geleidelijk af te schaffen. Dus ook vanuit dit perspectief is dit een grote politieke overwinning. "Nu het Jaar van de Tijger ten einde loopt, is er geen beter moment voor de Amerikaanse regering om iets te doen aan dit reeds lang bestaande natuurbeschermingsprobleem", aldus Leigh Henry van WWF-US. "We hopen dat andere regeringen, vooral die met tijgerfokkerijen binnen hun grenzen, spoedig het Amerikaanse voorbeeld zullen volgen."

Jonge tijgers in Nepal

Rol van EU in de illegale tijgerhandel

In 2020 publiceerden WWF en TRAFFIC een rapport over de rol van de EU in de tijgerhandel. Het rapport laat zien dat ook in Europa en het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke kans bestaat dat delen van tijgers, zoals huiden en botten, in de illegale handel terechtkomen. Dat is te wijten aan zwakke wetgeving en beperkte controles op faciliteiten met in gevangenschap levende tijgers. Sindsdien werken de EU-lidstaten aan de ontwikkeling van EU-richtlijnen inzake tijgerhandel. Dit jaar hebben Slowakije en Tsjechië met steun van TRAFFIC het voortouw genomen.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Emmanuel Rondeau, WWF UK (leadfoto: tijger in Bhutan); Devdattalohokare, WWF, Shutterstock