Wolf

BIJ12 meldt ruim 400 zekere wolvenwaarnemingen

BIJ12
21-DEC-2022 - In de periode 1 augustus tot en met 31 oktober 2022 kwamen bij het Wolvenmeldpunt 1.070 meldingen binnen van (vermoedelijke) sporen van wolven. Bij 407 meldingen bleek dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Dat staat in de tussenrapportage over de activiteit van de wolf in Nederland die BIJ12 vandaag publiceerde.

In de periode 1 augustus – 31 oktober 2022 ontving BIJ12 137 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren. Van deze meldingen waren zeker 101 daadwerkelijk veroorzaakt door een wolf. In diezelfde periode is de aanwezigheid van minimaal 18 verschillende wolven vastgesteld. Daarvan zijn 9 wolven korter dan zes maanden in Nederland, dit zijn zwervende wolven. De andere wolven hebben zich gevestigd in ons land of betreffen nakomelingen van de Noord-Veluwe roedel.

Groot vee

Zwervende wolven hebben de afgelopen maanden in het noorden van Nederland vaker dan voorheen groot vee, zoals pony’s en (jonge) koeien aangevallen. Wolven die al in ons land gevestigd waren, hebben naar verhouding meer dan voorgaande kwartalen schapen aangevallen. Volgens deskundigen kan dit het gevolg zijn van een grotere voedselbehoefte van de gevestigde roedels die deze zomer jongen kregen.

Wolven

Wolven op doortocht

Een opvallende recente waarneming is die van wolf GW2541m. Zijn aanwezigheid is in Nederland voor het eerst in april 2022 vastgesteld in de regio van de Noordoostpolder. In augustus 2022 is zijn DNA daar opnieuw aangetroffen. Verrassend genoeg werd zijn DNA begin september vele kilometers verderop aangetroffen bij Banholt in Zuid-Limburg. Dat is hemelsbreed 200 kilometer verderop. Niet veel later, op 14 september, trof men GW2541m aan in Zuid-Wallonië. Bijzonder aan deze doortocht is dat het lange afstanden illustreert die wolven op doortocht kunnen afleggen. Ook wolf GW2488m heeft grote afstanden afgelegd. Deze zwervende wolf komt uit Duitsland en heeft een tijd in Drenthe rondgezworven. Onlangs is hij waargenomen bij de grens met Luxemburg.

Samenwerking

BIJ12 is de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf verzorgt. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Dit bericht is tot stand gekomen met medewerking van Zoogdiervereniging (monitoring Wolvenmeldpunt), Wageningen University & Research (DNA-analyses) en het CEwolf consortium (Centraal Europese wolvenpopulatie, internationale uitwisseling genetische data).

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto's: Vaclav Sebek; Antonie Ruit