Neushoornstroperij in Zuid-Afrika licht gedaald

WWF Nederland
10-FEB-2023 - Zuid-Afrika maakte vandaag de jaarlijkse cijfers bekend van het aantal gestroopte neushoorns in het land. Er is sprake van een lichte daling. In 2021 werden er 451 neushoorns gedood om hun kostbare hoorn; in 2022 waren dit er 448.

We constateren echter ook dat de georganiseerde criminele netwerken die de handel in neushoornhoorns organiseren, hun jachtterrein steeds verleggen. Eerder was het Kruger Nationaal Park het belangrijkste doelwit van de criminelen, maar in 2022 richtten zij hun vizier op de neushoorns in het Hluhluwe-iMfolozi Park in Zuid-Afrika. 244 neushoorns werden daar gestroopt, inclusief ernstig bedreigde zwarte neushoorns.

Afzagen van hoorns ter preventie

Kruger Park rapporteerde veertig procent minder neushoornstroperij in het voorbije jaar. Ook in 2021 was dat het geval. Dit is een hoopvolle ontwikkeling waaruit we kunnen leren welke maatregelen werken voor neushoorns in grote natuurgebieden die worden belaagd door de georganiseerde criminaliteit.

Een voorbeeld zijn de programma's voor onthoorning in het Kruger Nationaal Park door beheerder South African National Parks. Hierdoor verschuift de verhouding van het risico en de opbrengst voor neushoorncriminelen. Ook in particuliere reservaten die deel uitmaken van het Black Rhino Range Expansion Project (BRREP) van WWF in KwaZulu-Natal en Limpopo, is onthoornen een belangrijke veiligheidsmaatregel gebleken.

Tweehonderdste neushoorn op de nieuwe plek, augustus 2019

Afname witte, toename zwarte neushoorns in Afrika

De meest recente neushoornpopulatiecijfers voor Afrika tot eind 2021, zoals vorig jaar gepubliceerd door de IUCN, lieten zien dat de afname van het aantal witte neushoorns met ongeveer 3,1 procent per jaar doorzette. Het aantal ligt nu net onder de 16.000 dieren. Gelukkig kunnen we wel zeggen dat het aantal ernstig bedreigde zwarte neushoorns tussen 2018 en 2021 met 3 procent per jaar is toegenomen tot 6.200 dieren. Dit is deels dankzij de langdurige inspanningen om hun verspreidingsgebied en hun aantal actief over het hele continent Afrika uit te breiden.

Een wildlife crime expert aan het woord

Christiaan van der Hoeven, wildlife crime expert van WWF, vertelt: "Er zijn in Zuid-Afrika allerlei veiligheidsmaatregelen genomen om de wildlife-criminelen op het verkeerde been te zetten. De samenwerking tussen verschillende handhavingsinstanties is verbeterd, er is onderzoek gedaan naar corruptie en er is ingezet op versterking van het moreel en de integriteit van de rangers. Maar de internationaal georganiseerde criminele netwerken die zich richten op grote natuurgebieden en belangrijke neushoornpopulaties in zuidelijk Afrika blijven een ernstig probleem.

Naast het aanpakken van de criminelen die betrokken zijn bij de handel in wilde dieren, moeten we ervoor zorgen dat de neushoornaantallen zo snel mogelijk groeien. Ten behoeve van mens en natuur op de lange termijn moeten we hiervoor ook goede relaties opbouwen met de gemeenschappen rond de beschermde gebieden."

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Kyle de Nobrega (leadfoto: zwarte neushoorn); Micky Wiswedel