Broedvogeltellers in opleiding tijdens een praktijkochtend

Volg dit voorjaar een vogelcursus

Sovon Vogelonderzoek Nederland
10-FEB-2023 - Het voorjaar komt eraan. Spechten beginnen te roffelen, de vink slaat en de eerste bosuilen zitten weer op de eieren. Bij vogelaars begint het ook te kriebelen. Wil je dit voorjaar meer over broedvogels leren, dan kan dat. Sovon biedt verspreid door het land verschillende cursussen aan, die gericht zijn op het leren inventariseren van broedvogels.

Nu het voorjaar er weer aan komt, beginnen ook veel standvogels zich te roeren. Heggenmussen, zanglijsters en andere vroege zangers zijn al te horen. Vooral bij zonnig, rustig winterweer worden ze actief. Voor de meeste soorten duurt het nog even voordat er daadwerkelijk nesten worden gebouwd en eieren worden gelegd.

Herken je de meeste soorten in het gebied waar je actief bent, dan kun je je verder verdiepen door ze te leren tellen. Vogeltellingen zijn niet alleen een goede reden om vroeg op te staan, maar leveren je uiteindelijk ook meer kennis op. Zo weet je na het broedseizoen precies welke soorten er in ‘jouw’ gebied zaten en doe je vaak mooie waarnemingen.

De gegevens worden gebruikt om na te gaan of populaties af- of toenemen en of de verspreiding van vogelsoorten verandert. Dat is informatie die bijvoorbeeld cruciaal is om vogels te kunnen beschermen. Zo gebruikten we in 2014 gegevens van broedvogeltellingen om aan te tonen dat in gebieden met veel neonicotinoïden (landbouwgifstoffen) in het oppervlaktewater insectenetende zangvogels meer afnamen dan daarbuiten (zie filmpje). Een belangrijke ontdekking, die resulteerde in grote beperkingen voor het gebruik van deze middelen

Volg een cursus

Sovon heeft verschillende telprojecten om broedvogels te monitoren. In het voorjaar zijn het Broedvogel Monitoring Project (BMP), het Meetnet Urbane Soorten (MUS) en het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) de belangrijkste. Meer informatie over deze projecten vind je op onze website

Voor BMP en MUS organiseren we dit voorjaar verschillende fysieke cursussen verspreid door het land. Ze bestaan uit een combinatie van (deels) online lessen en praktijkochtenden. Voor MAS organiseren we een digitale startavond. Bij veel van deze activiteiten en cursussen is er nog plek voor deelname. Kijk in onze digitale agenda voor meer informatie. 

Instructie in het veld om de methode goed te leren is onmisbaar voor het doen van een goede broedvogelinventarisatie

Meer leren: de Sovonacademie

Naast deze specifieke telcursussen biedt Sovon regelmatig gratis webinars aan via YouTube. Bijvoorbeeld over het herkennen van een lastige vogelfamilie. Ook zijn er (deels) gratis online cursussen te volgen. Je vindt ze in onze Sovonacademie. Daar werken we aan een steeds uitgebreider cursusaanbod waarmee je je vogelkennis kunt vergroten. Houd onze website in de gaten.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Harvey van Diek (broedvogeltellers in opleiding tijdens een praktijkochtend); Marcel van Kammen