droogte - primair
27-FEB-2023 - Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Ditmaal voor de provincies en de waterschappen. Er staat deze verkiezingen veel op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw. Voor Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming en SoortenNL een goede reden om op maandagavond 13 maart in Tivoli in Utrecht het Grote Natuur- en Klimaatverkiezingsdebat te organiseren.

Onder leiding van Sofie van den Enk gaan provinciale politici van verschillende politieke partijen uit Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht met elkaar in debat. Drie provincies, drie rondes, met de lijsttrekkers van onder andere VVD, PvdA, D66, PVV, GroenLinks, BBB en PvdD. In drie debatrondes bespreken we droogte, klimaat en energie en stikstof en de landbouwtransitie. De provincies spelen een cruciale rol in het vinden van en werken aan oplossingen, zeker op deze onderwerpen.

Verdroogde gracht

Droogte

Nederland heeft te kampen met verdroging. Eeuwenlang hebben we ons land ingericht om het wassende water zo snel mogelijk af te voeren. Maar door klimaatverandering worden de zomers steeds droger, met desastreuze gevolgen voor planten en dieren in onze natuur.

Maar niet alleen voor de natuur, ook voor de mens is de droogte gevaarlijk. Is er in de toekomst nog wel genoeg drinkwater? Krijgen onze landbouwgewassen nog voldoende water om te groeien?

De provincie Noord-Brabant heeft veel last van de droogte. Er wordt per jaar meer water uit de grond opgepompt dan er weer bijvalt door regen. Brabant heeft ambitieuze plannen om boeren, bewoners, boswachters en bedrijven water te laten besparen en meer water vast te houden. Maar zijn we op tijd om het tij te keren? Wat gaan de Brabantse politici doen om de droogte aan te pakken in Brabant?

Windturbine

Klimaat en energie

Ook als het gaat om klimaatverandering spelen de provincies een belangrijke rol. Het klimaatprobleem gaat niet alleen over het isoleren van huizen, maar kent ook een ruimtelijke component. Bijvoorbeeld: waar komen nieuwe windmolen- en zonneparken?

En ook andere oplossingen als het planten van bomen, het ontwikkelen van meer natte natuur, ruimte voor de rivier en het herstellen van veen zijn mogelijke oplossingen in het voorkomen en mitigeren van klimaatopwarming.

In het debat focussen we voor dit issue op de provincie Utrecht. Wat zijn de plannen en ideeën waar de Utrechtse politici zich hard voor gaan maken? Waar vind je ruimte in een relatief kleine provincie?

Met mos dichtgegroeide duinvallei

Natuur en stikstof

Eén van de heetste hangijzers is misschien wel het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het is sterk ingestoken vanuit de noodzaak om natuur te herstellen en stikstof te reduceren, maar juist in dit programma moeten ook de andere twee onderwerpen ruimtelijk worden meegewogen, ook om perspectief te bieden aan de boeren. Omvormen? Hoe dan? Verplaatsen? Waarheen? En hoe precies gaat het Nationaal Programma Landelijk Gebied leiden tot natuurherstel? Wat doen we met de veelbesproken landschapsgronden? Waar komen die te liggen? Hoe gaan we aan de slag met basiskwaliteit?

Welkom

Wie goed geïnformeerd zijn stem wil uitbrengen, is van harte uitgenodigd om op 13 maart het Grote Natuur- en Klimaatverkiezingsdebat bij te wonen.

Het debat vindt plaats op maandagavond 13 maart in Tivoli in Utrecht en start om 20.00 uur. Kaarten zijn gratis te bestellen op de website van TivoliVredenburg.

Tekst: Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming en SoortenNL
Foto’s: Sander Turnhout en Kars Veling