Walvisstaart

Migratieroutes walvissen in de Stille Oceaan moeten snel beschermd worden

WWF Nederland
3-MRT-2023 - Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.

Het leven van walvissen wordt moeilijk gemaakt door klimaatverandering, scheepvaart, visserij en onderwaterlawaai van bijvoorbeeld olie- en gasboringen. Het rapport van WWF en partners bevat concrete acties om migratieroutes van walvissen langs het oostelijke deel van de Grote Oceaan tegen 2030 beter te beschermen. Samen met overheden, bedrijven en individuen kunnen we walvissen helpen.

Blauwe vinvis die is aangevaren door een schip

Supersnelwegen voor walvissen in kaart gebracht

Walvissen leggen grote afstanden af, soms tot wel duizenden kilometers. Twaalf van de veertien grote walvissoorten gebruiken het oostelijke deel van de Stille Oceaan als migratieknooppunt. Het is een cruciale plek voor walvissen om veilig te kunnen zwemmen op weg naar voedsel of om zich voort te planten en hun kalfjes te krijgen.

Het rapport Blue Corridors of the Eastern Pacific Ocean, Opportunities and Actions to Protect Migratory Whales (pdf; 12,5 MB), laat visueel zien hoe walvissen zich bewegen door het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Deze migratieroutes, ook wel Blue Corridors genoemd, zijn een soort supersnelwegen voor walvissen.

In de twintigste eeuw werden wereldwijd bijna drie miljoen walvissen commercieel gevangen, waardoor veel soorten op de rand van uitsterven stonden. Tegenwoordig is er veel minder commerciële walvisvangst en sommige populaties kunnen zich herstellen. Maar nieuwe bedreigingen nemen toe en de belangrijke migratie wordt zo steeds gevaarlijker.

Nieuwe bedreigingen hebben nieuwe oplossingen nodig

"Walvissen zijn afhankelijk van belangrijke oceaangebieden om zich te voeden, te paren, te bevallen, jongen te verzorgen, te socialiseren en te migreren. Deze gebieden worden beïnvloed door veel menselijke activiteiten en staan onder toenemende druk," aldus Nathalie Houtman, walvisexpert bij WWF.

Nathalie Houtman, walvisexpert bij WWF

Nu de bedreigingen voor walvissen veranderen, moet ook de manier van beschermen veranderen. Houtman vertelt: “We lanceren dit rapport tijdens de internationale oceanenconferentie Our Oceans in Panama. We roepen hier de regeringen uit de regio op om de gezamenlijke verklaring van Americas Protection of the Oceans te steunen. We vragen ze een netwerk van beschermde zeegebieden in het oostelijk deel van de Stille Oceaan te maken en daarin walvisroutes bepalend te laten zijn. Deze aanpak draagt direct bij aan het wereldwijde doel om tegen 2030 ten minste dertig procent van de oceaan te beschermen.”

Houtman: "Gezonde oceanen en zeedieren bieden natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Walvissen spelen hierin een bijzondere rol. Zo neemt bijvoorbeeld een gemiddelde walvis net zo veel CO2 op als meer dan duizend bomen. We moeten onze oceanen beter beschermen voor de natuur en dus ook voor ons zelf."

Concrete acties

Het rapport wijst ook op andere concrete acties, zoals het wijzigen van scheepvaartroutes bij Peru en de straat van Bering. Ook langzamer varen kan al veel walvisslachtoffers voorkomen. Het overstappen naar zogenaamde 'touwloze’ visserij zou helpen om verstrikkingen in vislijnen te verminderen.

Het visualiseren van de migratieroutes laat heel concreet zien waar actie nodig is. De wetenschappelijke gegevens die zijn gebruikt om de kaart samen te stellen, zijn het resultaat van samenwerkingen tussen verschillende onderzoeksgroepen, met vooraanstaande mariene wetenschappers van verschillende universiteiten.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Richard Barrett, WWF UK; Tony Wu; WWF