Teek

Minder meldingen van tekenbeten in 2022

RIVM, Wageningen University
17-APR-2023 - In 2022 werden een derde minder tekenbeten gemeld dan in de voorgaande jaren. Om dit soort verschillen beter te kunnen uitleggen, zijn onderzoekers van de WUR en het RIVM een groot onderzoek gestart via Tekenradar.nl. Zo krijgen zij meer inzicht in de 1,5 miljoen tekenbeten die er elk jaar in Nederland zijn.

Meeste tekenbeten in Gelderland

Het aantal beten lag in 2022 in alle provincies van Nederland onder het gemiddelde van de afgelopen jaren, behalve in Flevoland. Ook in België werden minder tekenbeten gemeld. In Nederland kwamen de meeste meldingen uit Gelderland, net als in 2021. Uit deze provincie kwamen 887 meldingen. Noord-Brabant en Noord-Holland nemen met 554 meldingen en 490 meldingen de tweede en derde plek in.

Aantal tekenbeten in verhouding tot bevolkingsomvang

Het aantal gemelde tekenbeten is in verhouding tot de bevolkingsomvang het hoogst in Drenthe (75 per 100.000 inwoners), gevolgd door Gelderland (43 per 100.000) en Flevoland (42 per 100.000). Zuid-Holland staat op de laatste plaats met 13 tekenbeten per 100.000 inwoners.

Aantal gemelde tekenbeten per provincie per 100 duizend inwoners

Help mee. Meld wekelijks uw tekenbeten

Om nog meer te weten te komen over het aantal tekenbeten, startten de onderzoekers onlangs met een vaste groep melders. Deze vaste groep geeft elke week door hoeveel tekenbeten zij hebben gehad. Ook als dat nul tekenbeten waren. Hoofdonderzoekers Kees van den Wijngaard (RIVM) en Arnold van Vliet (WUR) zoeken echter nog meer deelnemers: “Met deze meldingen kunnen we veel beter bepalen wanneer het aantal tekenbeten stijgt of daalt. Met meer deelnemers kunnen we echt goede uitspraken doen over een toename of afname.”

Wilt u ook helpen door een keer per week uw tekenbeten te melden? Meer informatie over het (wekelijks) melden van tekenbeten is te vinden op Tekenradar.nl. Direct aanmelden kan via het online registratieformulier.

Meldingen van tekenbeten en rode ring of vlek op Tekenradar.nl in de periode 9 tot en met 16 april 2023

Inzichten in de ziekte van Lyme

Naast het onderzoek met de vaste groep melders, melden elk jaar ook duizenden mensen hun tekenbeten op Tekenradar.nl. Die meldingen leveren veel nieuwe inzichten op over teken en het risico op de ziekte van Lyme. Vorig jaar lag het aantal meldingen van tekenbeten 33 procent lager dan in 2021. Het aantal meldingen wordt bijvoorbeeld bepaald door het aantal teken en door de hoeveelheid tijd die mensen in het groen doorbrengen.

Teek snel weghalen halveert kans op lyme

Vindt u een teek op uw lichaam? Controleer dan ook de rest van uw lichaam extra goed. Vaak melden mensen namelijk meerdere tekenbeten. Haal alle teken snel weg met een tekenverwijderaar, dat verkleint de kans op lymeziekte. En meld de beet op Tekenradar.nl. Hier vindt u ook meer informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme.

Tekst: RIVM en Wageningen University
Foto's: Erik Karets, Pexels (leadfoto: schapenteek); Tekenradar.nl