Koala in een boom bij Two Thumbs Wildlife Trust bij Cooma, Nieuw-Zuid-Wales.

Verbinding van leefgebied zorgt voor overleven van bedreigde soorten

Stichting IFAW
20-MEI-2023 - Koala's en reuzenkoeskoezen (buideldier) zijn voorbeelden van de vele diersoorten die profiteren van de verbinding van duizenden hectaren Australische leefgebieden. Deze gebieden werden getroffen door de Black Summer-bosbranden in 2019 en 2020. De zogenoemde koalacorridors verbinden sterk versnipperde landschappen met elkaar, waardoor de dieren genoeg veilige ruimte hebben om te overleven.

International Fund for Animal Welfare (IFAW) en Great Eastern Ranges (GER) bundelden 15 maanden lang hun krachten om de gevolgen van de Black Summer-branden van 2019-2020 in kaart te brengen en herstelprojecten op te zetten gericht op herstel van gemeenschappen, wilde dieren en hun leefgebieden. Bij de inspanningen waren 28 lokale organisaties en 450 personen betrokken, die 3500 vrijwilligersuren in de projecten staken.

Planten van bomen

Het inheemse leefgebied werd ook vergroot door nieuwe aanplant en de ondersteuning van natuurlijk herstel. Er werden meer dan 23.000 nieuwe planten en bomen geplant. Herstelprojecten omvatten daarnaast het tegengaan van onkruid, installeren van nestkasten, geven van voorlichting aan gemeenschappen en vergroten van de weerbaarheid van de gebieden. Ten minste 15 bedreigde diersoorten profiteren van de hestelprojecten, waaronder de koala, reuzenkoeskoes, rosse havik, gevlekte buidelmarter en de zwartborstvechtkwartel die met uitsterven wordt bedreigd in Nieuw-Zuid-Wales.

Boomplantactie van IFAW en Bangalow Koalas in Nieuw-Zuid-Wales

Weerbaarder maken van wilde dieren en leefgebieden

De omvang van de gevolgen van de Black Summer-bosbranden – de trauma's van lokale gemeenschappen en de verwoesting van leefgebieden van inheemse dieren – was ongekend. Australië staat op een tweesprong omdat de gevolgen van klimaatverandering in een alarmerend tempo zichtbaar worden. Niet alleen is in dit stadium herstel belangrijk maar ook het weerbaar maken van de lokale gemeenschappen, wilde dieren en leefgebieden die het hardst worden geraakt door de klimaatrampen.

Belang voor overleving van koala’s

In Nieuw-Zuid-Wales en Queensland werd de cruciale verbinding verbeterd tussen belangrijke leefgebieden met een totale oppervlakte van 228.137 hectare in de Lockyer Valley, Border Ranges en Blue Mountains. Het gaat vooral om door bosbranden getroffen leefgebieden en gebieden die een belangrijk toevluchtsoord zijn voor de wilde dieren tijdens bosbranden.  

Koala’s specifiek als diersoort hebben het erg moeilijk: hun leefgebieden worden steeds kleiner omdat de mens hun leefgebied binnendringt en het extreme weer vernietigt wat er nog over is. Hoewel het creëren van veilige corridors voor koala's van vitaal belang is voor hun overleving, wordt ook de focus gelegd op het beschermen van hun habitat. Dit is nodig voor een toekomst waarin koala's ook buiten de poorten van een dierentuin te zien zullen zijn.

Wat zijn kaolacorridors?

Corridors zijn verbindingen tussen leefgebieden, waarbij diersoorten zich veilig en vrij kunnen verplaatsen tussen leefgebieden op het land en in de zee, en de mate waarin milieuprocessen – zoals bodemvorming – op een organische wijze goed functioneren. Dit is cruciaal voor het voortbestaan en aanpassingsvermogen van mensen en dieren, zeker met het oog op klimaatverandering.

Goede samenwerking voor succes

Er was dringend behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde herstelprojecten om belangrijke leefgebieden te herstellen en verbinden, wilde dieren te helpen en gemeenschappen en leefgebieden minder kwetsbaar te maken voor toekomstige klimaatrampen. De gemeenschapsprojecten, die in 2022 zijn uitgerold, zijn succesvol dankzij een goede samenwerking van IFAW en GER samen met lokale landeigenaren, inheemse leiders en gemeenschapsgroepen in drie zwaar getroffen leefgebieden in Nieuw-Zuid-Wales en Queensland. Momenteel worden er nieuwe herstelprojecten opgestart voor de schade na de overstromingsramp in 2022.

Een geredde moederkoala loopt over een tak met haar joey op haar rug

Tekst: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Foto's: Stacey Hedman, IFAW; IFAW/Friends of the Koala