Boloria selene. Zilveren maan

Natuurjournaal 4 juni 2023

Nature Today
4-JUN-2023 - Zilveren maan begint te vliegen en jonge grasmussen vliegen uit.

De zilveren maan: een mooie naam voor een mooie vlinder. Van boven is ze oranje met zwart, op de ondervleugels heeft ze ook lichtgele en zilverachtige vlekken. Ze is wel heel zeldzaam, op maar een paar plekken in Nederland is ze nu te zien. Vooral in de kop van Overijssel en Friesland, en op Terschelling. Op een paar andere plekken zijn ook kleine populaties, maar op veel plaatsen is ze verdwenen. Zilveren manen wonen in bloemrijke graslanden waar ze nu nectar drinken uit de paarse bloemen van kale jonker en echte koekoeksbloem. Het is belangrijk dat er ook viooltjes (moeras-, duin- of hondsviooltjes) groeien, want dat zijn waardplanten voor de rupsen.

 Grasmussen hebben een witte keel en een grijze kop

Bovenaan de landelijke vogellijst – met de vogels die het meest zijn doorgegeven de afgelopen twee weken – staan twee soorten vogels. Vogels die je veel ziet, zoals merel, meerkoet en buizerd. En vogels de je veel hoort, zoals de koekoek. De grasmus is er ook eentje die je eerder hoort dan ziet, met hun krassende zang in dichte struiken. De jonge grasmussen vliegen nu uit, ze worden nog een week of twee gevoerd door de ouders. Met zachte spinnen en rupsen, de ouders zelf eten nu vooral kevers. Sommige grasmussen broeden nog een tweede keer. Vaak gaat de man er met een ander vandoor nadat de eieren gelegd zijn, en moet vrouw grasmus het tweede nest in haar eentje grootbrengen. 

De krasserige zang van de grasmus (Bron: Susanne Kuijpers)
Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Henk Bosma, Saxifraga; Mark Zekhuis, Saxifraga
Geluid: Susanne Kuijpers, xeno-canto