Vogelbescherming stelt de jury van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen voor

Vogelbescherming Nederland
6-JUN-2023 - Dit jaar is de derde editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met deze Award wil Vogelbescherming ontwerpen en projecten voor het voetlicht brengen die rekening houden mensen en dieren. Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve project of ontwerp van de afgelopen twee jaar?

De jury die daarover gaat besluiten is nu bekend: Marco Matheeuwsen (Casade), Daan Bruggink (ORGA Architect), Deborah Post (Honey Highway) en Saskia van Stein (IABR) gaan de inzendingen beoordelen voor de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023. Partijen die willen meedingen kunnen hun natuurinclusieve project tot 1 oktober inschrijven voor de competitie.

Doe mee en schrijf je project in voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen

Maak kennis met de vakjury

Marco Matheeuwsen, coördinator duurzaamheid & financiën bij Casade.
Woningcorporatie Casade wil haar 11.500 huizen laten aansluiten op een duurzame toekomst. Ook werkt de organisatie aan een prettige leefomgeving voor haar huurders.  Met het project Dakenstroom won Casade de eerste prijs van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen in 2021. In dat project werd de renovatie van daken gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen, groen en voorzieningen voor vogels en vleermuizen.

Daan Bruggink, oprichter en architect bij ORGA Architect.
Met zijn bureau ORGA Architect is Daan Bruggink een voorloper op het gebied van bio-based bouwen. Met natuurlijke, herbruikbare materialen creëert hij niet alleen duurzame gebouwen, maar ook een omgeving waarin mensen samen met flora en fauna optimaal kunnen leven, wonen en werken. Zijn ontwerp voor basisschool De Verwondering was een van de prijswinnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen in 2021, en won daarnaast vele andere prijzen waaronder die van het duurzaamste gebouw van Nederland.

Deborah Post, oprichter van Honey Highway.
Honey Highway zaait grootschalig inheemse wilde bloemen in bermen, op industrieterreinen en braak liggend land. Daarmee maken ze van vaak onbenutte terreinen één grote groene verbindingszone voor insecten. Imker en initiatiefnemer Deborah Post wil zo bijen beschermen en de biodiversiteit vergroten. Ze doet dat in samenwerking met bedrijven, ondernemers en grote (overheids)instanties zoals Rijkswaterstaat en ProRail.

Saskia van Stein, directeur-bestuurder bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), Afdelingshoofd van The Critical Inquiry Lab Master bij MA Design Academy.
De IABR ziet een duurzaam ontworpen omgeving als sleutel tot een leefbare toekomst. Over enkele decennia zal bijna 80 procent van de wereldbevolking in steden wonen, werken en leven, dus daar kan de klimaatcrisis ook het beste worden opgelost. Integrale en duurzaam ontworpen, sociaal inclusieve, weerbare steden zijn daarom volgens Van Stein van groot belang. De IABR draagt daaraan bij middels ontwerpend onderzoek, culturele projecten en kennisoverdracht, onder andere via haar tweejaarlijkse biënnale. 

Eigen kijk op natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming is blij met deze zorgvuldig samengestelde jury: "Doordat de juryleden verschillende achtergronden hebben worden de projecten ook vanuit verschillend invalshoeken bekeken en beoordeeld", aldus Stefan Vreugdenhil, teamhoofd Stad van Vogelbescherming. Benieuwd naar wat de  visie van de juryleden op natuurinclusief bouwen is en waar zij in het bijzonder op gaan letten? De komende tijd stellen de juryleden zich voor op Bouwnatuurinclusief.nl.

Tekst en foto: Vogelbescherming Nederland