stuifzand - primair

Meerderheid EU-milieuministers stemt voor natuurherstelwet

SoortenNL
21-JUN-2023 - Gisteren heeft de meerderheid van de Europese Raad van Milieuministers ingestemd met de Europese Natuurherstelwet. Een coalitie van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties is blij dat er weer een horde is genomen. "Nu een meerderheid in de Milieuraad vóór een wet heeft gestemd, komt natuurherstel in Europa een stap dichterbij”, zegt Kirsten Haanraads van Wereld Natuur Fonds namens de coalitie.

“Die wet is essentieel en niet alleen nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook zeker om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst te waarborgen. We vinden het treurig dat Nederland het voorstel niet heeft gesteund en zich dus niet krachtig heeft uitgesproken vóór natuurherstel. Maar gelukkig staat het dit belangrijke wetsvoorstel niet in de weg."

Deze positieve positie van de Europese Raad van Milieuministers is een steun in de rug voor de Milieucommissie van het Europese Parlement. Volgende week stemt deze milieucommissie over het voorstel en zet daarmee de toon voor de plenaire stemming in het Europees Parlement begin juli. 

De organisaties roepen de Europarlementariërs op om niet aan kortetermijnpolitiek te doen. “De Natuurherstelwet is ook een wezenlijk onderdeel van de Europese Green Deal die ons helpt de een klimaatbestendige groene toekomst te bereiken. Dat dat nu nodig is en niet over tien jaar, is overduidelijk”, zegt Harm Dotinga van Vogelbescherming Nederland.

Bedrijven, wetenschappers en Europeanen willen de wet

De steun voor de wet groeit. Meer dan honderd grote bedrijven en 3.000 wetenschappers over de hele wereld staan achter deze natuurherstelwet. Titia Wolterbeek, voorzitter van SoortenNL: "Het draagvlak voor natuur is enorm, niet alleen bij bedrijven maar juist ook bij burgers." 

Ruim 907.000 Europeanen hebben de petitie van natuurorganisaties getekend, die aangeboden wordt aan het Europees Parlement. Tekenen kan nog steeds: Samen voor een sterke natuurherstelwet.

Namens de organisaties: 
Greenpeace, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds

Tekst en foto: SoortenNL