Fish species found using FARMS.

Onthullen van verborgen vispopulaties met FARMS

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
29-JUL-2023 - Een gezamenlijke studie, geleid door de University of Texas in Austin, heeft 102 speciale structuren voor het monitoren van vissen ingezet op zes locaties, waaronder de diepe riffen van Curaçao. Het doel van deze studie was om een gestandaardiseerde, eenvoudige en effectieve manier te vinden om kleine, op de bodem levende vispopulaties te onderzoeken.

Van ondiepe getijdenpoelen tot de diepzee, dankzij unieke evolutionaire eigenschappen kunnen vissen elke hoek van de oceaan bezetten. Historisch gezien zijn vispopulaties meestal in kaart gebracht met behulp van visuele onderzoeken, die vaak kleine of met de bodem geassocieerde (cryptobenthische) soorten over het hoofd zien. Een gezamenlijke studie, geleid door de University of Texas in Austin, onderzocht een nieuwe techniek om deze moeilijk te vinden soorten te kwantificeren. Dat deze ze door gebruik te maken van een zogenaamde visspecifieke autonome rif-monitorstructuren (FARMS) waarmee de vissen bemonsterd werden.

FARMS

Deze FARMS zijn speciaal gemaakt met behulp van gemakkelijk toegankelijke en betaalbare materialen. Door een combinatie van gestapelde PVC-buizen en gaasmanden kan FARMS op een groot aantal verschillende locaties worden ingezet om deze cryptobenthische populaties te onderzoeken. Hoewel FARMS de omgeving mogelijk niet volledig nabootsen, vooral in habitats zonder vaste structuren, bleek het een efficiënte methode te zijn. De lokale diversiteit aan vissoorten kon goed worden bemonsterd, en er werd groter aantal soorten gevangen in vergelijking met andere methoden.

Curaçao

Tijdens dit onderzoek werden FARMS ingezet op zes locaties (Hawaii, Texas, Panama, Saoedi-Arabië, Brazilië en Curaçao). De FARMS bij Curaçao werden gebruikt om diepere delen van het rif te verkennen, en werden geplaatst op 60 meter, 146 meter en 223 meter diepte. Vanwege de beperkingen van onderzoek door duikers zijn diepe riffen een van de minst onderzochte ecosystemen en de overgrote meerderheid van diep rifonderzoek is gebaseerd op visuele tellingen. Niet geheel onverwachts ving een van de FARMS dan ook een soort grondel (Psilotris laurae) die nog nooit eerder op Curaçao was gedocumenteerd. Dit benadrukt de potentie van deze systemen om op een nieuwe, verbeterde manier populaties te bemonsteren, met name op diepe of moeilijk bereikbare locaties.

Vissoorten die zijn gevonden met FARMS

Effecten

Over het algemeen worden FARMS beschouwd als een eenvoudige, gestandaardiseerde en kosteneffectieve techniek voor het bestuderen van cryptobenthische visgemeenschappen in habitats waar andere bemonsteringsmethoden onpraktisch of beperkt mogelijk zijn. De studie benadrukte het potentieel van FARMS voor het verkennen van onder bemonsterde habitats, zoals diepe riffen, waar ze kunnen bijdragen aan de ontdekking van nieuwe soorten en ons begrip van de diversiteit en verspreidingspatronen van cryptobenthische vissen kunnen vergroten.

DCNA

De  Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder andere de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform  BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

Tekst: DCNA
Foto's: Simon Brandl