juveniel kleine watersalamander

Natuurjournaal 12 september 2023

Nature Today
12-SEP-2023 - Salamanders zoeken en buitenbeentje watermuur bloeit nu.

Een regenachtige avond in september is een goed moment om jonge salamanders te zoeken. Alle jongen van dit jaar zijn nu groot en naar het land verhuisd. Ze blijven vaak wel in de buurt van het water waar ze zijn geboren. De kleine watersalamander is niet zo kieskeurig, hij komt in heel het land voor in allerlei watertjes, ook tuinvijvers en parkslootjes. In Zuid-Nederland en Drenthe komt ook de Alpenwatersalamander voor. De jonge salamandertjes houden zich schuil, maar op natte avonden en nachten komen ze uit hun schuilplaats om regenwormen, kleine slakjes en ander eetbaar grut te verorberen. Zo'n prooi moet niet te groot zijn, want ze zijn zelf hooguit een paar centimeter lang.

In het midden van de bloem zie je de vijf stijlen/stampers

De bloemen van verschillende soorten muur vrolijken in het voorjaar bossen en weilanden op. Watermuur is de uitzondering, de eerste planten bloeien in juni, maar de piek in de bloeitijd is in de nazomer. Ook in een ander opzicht is watermuur een buitenbeentje: ze is de enige muur met vijf stijlen in plaats van drie. Watermuur houdt van natte, voedselrijke plekken, vaak in de schaduw. Bijvoorbeeld in slootkanten, in loofbossen en langs heggen. In Zuid-Nederland en het rivierengebied is ze vrij algemeen. Maar hoe verder naar het noorden, hoe minder ze voorkomt.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto’s: A. Swart, Waarneming.nl; Rutger Barendse, Saxifraga