Glasaal

Webinar over analyse en trends Nederlandse en Belgische glasaaldata

INBO, Stichting RAVON
30-AUG-2023 - Op 14 september organiseren RAVON, INBO, Good Fish, Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein een webinar over glasaaldata en trends. Zoveel mogelijk Nederlandse en Belgische glasaaldata zijn hiervoor gebundeld en gebruikt in een wetenschappelijke trendanalyse om de kennis over de glasaalintrek te versterken en te vergroten. Lees verder voor het programma en aanmelden.

Aanleiding

De Europese aal is in vijftig jaar sterk achteruitgegaan. Zowel internationaal als nationaal zijn er daarom inspanningen om de soort te laten herstellen. Een belangrijke graadmeter is de jaarlijkse aankomst van glasaal (jonge aal) voor onze kusten. Trends in glasaal zijn in grote mate bepalend voor het gevoerde (visserij)beleid en het nemen van aanvullende herstelmaatregelen.

Er zijn veel partijen betrokken bij aal. Daarbij is er regelmatig discussie rondom getallen die te maken hebben met de toestand van (glas)aal. Door de jaren heen zijn lokale omstandigheden of monitoringmethoden veranderd. Tegelijk zijn er veel meer data beschikbaar dan eerder werden gebruikt.

Bundeling en analyse van data

Er is een belangrijke stap gemaakt met het bundelen van zo veel mogelijk Nederlandse en Belgische glasaaldata om een trendanalyse uit te voeren met een goede wetenschappelijke borging en context. In 2021 is door RAVON en INBO gestart met de analyses. In 2023 is de samenwerking uitgebreid met Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein. Het project wordt in 2023 afgerond, onder andere met het publiceren van de resultaten van de analyse in een wetenschappelijk artikel en via andere kanalen.

Doel is om de robuustheid en transparantie van de kennis over glasaalintrek te vergroten, in beginsel gebaseerd op kruisnetdata. Hierdoor kunnen belanghebbenden zoals beleidsmakers, visserijsector, wetenschap en natuurorganisaties beter met elkaar in gesprek en doelgerichter samenwerken.

Glasaal

Webinar

Tijdens een webinar op 14 september wordt dieper ingegaan op welke data er in Nederland en België beschikbaar zijn en hoe deze data zijn gebruikt. Ook worden voor het eerst resultaten uit de analyses gedeeld en besproken. Er is daarbij ruimte om vragen te stellen en input te geven.

Meld u aan voor het webinar.

Datum: 14 september 2023.
Tijd: 9.30 - 12.00.
Deelname: gratis, aanmelden is vereist.
Vorm: online. De link naar het webinar ontvangt u een dag van tevoren.

Programma

9.30-9.35 Opening door dagvoorzitter- Karin Akkers (Directeur RAVON)
9.35-9.45 Project ‘Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ en toelichting onderdeel glasaalmonitoring – Margreet van Vilsteren (Good Fish) & Martijn Schiphouwer (RAVON)
9.50-10.10 Glasaalmonitoring in Nederland sinds 1938 – Ben Griffioen & Tessa van der Hammen (Wageningen Marine Research)
10.15-10.25 Glasaalmonitoring in België sinds 1964 – Jeroen van Wichelen (INBO)
10.30-10.40 Pauze
10.45-10.55 Intensivering regionale tellingen en onderzoeken sinds 1995 – Martijn Schiphouwer (RAVON) & Jeroen Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein)
11.00-11.20 Dataverwerking en -validatie, GAM-modellering en uitkomsten – Mark Groen (RAVON) & Thierry Onkelinx (INBO)
11.25-11.50 Ronde voor vragen, gedachten, opmerkingen en suggesties (relevante input wordt meegenomen in eindproducten)
11.55-12.00 Afsluiting

'Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ en landelijke bundeling van data worden gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Tekst: Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's: Jan Baks; Jelger Herder