Natuurberichten

Uitgever: INBO

Pagina 1 van 1 - 5 Resultaten

Glasaal

Op 14 september organiseren RAVON, INBO, Good Fish, Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein een webinar over glasaaldata en trends. Zoveel mogelijk Nederlandse en Belgische glasaaldata zijn hiervoor gebundeld en gebruikt..


Lees verder 30 augustus 2023   8 mnd oud

Steeds vaker vestigen nieuwe exotische vissoorten zich in Nederland. In 2020 ontdekte RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) de Kaukasische dwerggrondel. Twee jaar later vond Waterschap Scheldestromen bij Biervliet..


Lees verder 7 april 2023   1 jaar oud
Geringde scholeksters met GPS-zenders

Wereldwijd zijn tienduizenden dieren met GPS-zenders uitgerust. Onderzoekers gebruiken de gegevens om diergedrag te bestuderen, of om soorten te beschermen. Ook vertellen de zenders veel over de verspreiding van soorten. Een..


Lees verder 21 januari 2023   1 jaar oud
Steenmarter

De steenmarter is sinds de jaren negentig geëvolueerd van een zeldzame tot algemene soort in geheel Vlaanderen. Tegelijk met deze ontwikkeling is ook het risico op steenmarterschade toegenomen, aan pluimvee, voertuigen en..


Lees verder 9 december 2021   2 jaar oud

De intrek van Europese en Amerikaanse aal is sterk achteruitgegaan. Daarom wordt er nu veel energie gestoken in het ontwikkelen van kennis en nemen van maatregelen. Vrijwilligers spelen op internationaal niveau een belangrijke rol..


Lees verder 11 april 2018   6 jaar oud

Archief