Tweede Kamer

Politiek en beleid beter op de hoogte van natuur? Wat vindt u?

Nature Today, Wageningen University
15-SEP-2023 - Stelling: de natuur profiteert als politiek en beleid beter op de hoogte zijn van beleidsrelevante nieuwe natuurinformatie. Geef uw mening op diverse stellingen in onze natuurbeleidsenquête. We inventariseren ook uw mening over de mogelijkheden die we zien om relatief eenvoudig politici, beleidsmakers en geïnteresseerden in natuurbeleid actiever op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

Direct naar de natuurbeleidsenquête

In november zijn de Tweede Kamerverkiezingen, de Europese verkiezingen zijn volgend jaar en de provinciale en waterschapsverkiezingen hebben we net achter de rug. In korte tijd moeten of kunnen veel nieuwe politici zich met natuur bezig houden. Er liggen flinke uitdagingen op het gebied van onder andere stikstof, klimaatverandering, natuurherstel en woningbouw. Natuur komt bij vrijwel alle beleidsterreinen om de hoek kijken, zodat heel veel beleidsmakers op alle beleidsniveaus natuurkennis nodig hebben.  

Uitdagingen

Een van de uitdagingen voor (nieuwe) politici en beleidsmakers is dat er al veel kennis over natuur bij allerlei experts en organisaties is. Maar bij wie moet je aankloppen als je iets wilt weten? Ook komt er steeds nieuwe beleidsrelevante natuurkennis bij. Voor mensen met veel ervaring in natuurbeleid is het al een uitdaging om bij te blijven. Laat staan voor de nieuwkomers of voor beleidsmakers en politici die op heel andere beleidsterreinen werken. Daarnaast is het – door de continue verandering van mensen die zich bezig moeten of kunnen houden met natuur in beleid en politiek – voor natuurexperts een uitdaging om te weten wie wanneer welke informatie nodig heeft of interessant zal vinden.

Gerichter onder de aandacht

Op Nature Today publiceren inmiddels zo’n veertig natuurorganisaties, kennisinstellingen, terreinbeherende organisaties en overheden regelmatig beleidsrelevante natuurberichten. Met een paar aanpassingen aan onze werkwijze zouden we de beleidsrelevante natuurberichten gerichter onder de aandacht kunnen brengen bij de mensen die ze zeer waarschijnlijk interessant vinden. Nuttig en efficiënt voor zowel politici en beleidsmakers die met natuur te maken hebben, als voor de experts om hun kennis bij de relevante personen te krijgen, en voor de natuur omdat beslissingen meer op de beste beschikbare kennis gebaseerd worden.

Om onze plannen aan te scherpen en de informatiebehoefte bij politici, beleidsmakers, natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden te inventariseren hebben we een natuurbeleidsenquête opgesteld. We zouden het zeer op prijs stellen als u in ongeveer tien minuten de enquête invult. Alvast dank voor uw bijdrage. De resultaten zullen we via een natuurbericht op Nature Today publiceren en hopelijk kunnen we onze plannen nog voor de Tweede Kamerverkiezingen realiseren.

Tekst: Arnold van Vliet, Nature Today, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Foto: Husky