Terugkijken webinar over glasaal (video)

Stichting RAVON
27-SEP-2023 - Op 14 september organiseerden RAVON, INBO, Good Fish, Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein een webinar over glasaaldata en trends. Zoveel mogelijk Nederlandse en Belgische glasaaldata werden hiervoor gebundeld en gebruikt in een wetenschappelijke trendanalyse om de kennis over de glasaalintrek te versterken en te vergroten. De registratie van het webinar is nu beschikbaar.

Aanleiding

De Europese aal is in vijftig jaar sterk achteruitgegaan. Zowel internationaal als nationaal zijn er daarom inspanningen om de soort te laten herstellen. Een belangrijke graadmeter is de jaarlijkse aankomst van glasaal (jonge aal) voor onze kusten. Trends in glasaal zijn in grote mate bepalend voor het gevoerde (visserij)beleid en het nemen van aanvullende herstelmaatregelen.

Er zijn veel partijen betrokken bij aal. Daarbij is er regelmatig discussie rondom getallen die te maken hebben met de toestand van (glas)aal. Door de jaren heen zijn lokale omstandigheden of monitoringmethoden veranderd. Tegelijk zijn er veel meer data beschikbaar dan eerder werden gebruikt.

Bundeling en analyse van data

Er is een belangrijke stap gemaakt met het bundelen van zo veel mogelijk Nederlandse en Belgische glasaaldata om een trendanalyse uit te voeren met een goede wetenschappelijke borging en context. In 2021 is door RAVON en INBO gestart met de analyses. In 2023 is de samenwerking uitgebreid met Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein. Het project wordt in 2023 afgerond, onder andere met het publiceren van de resultaten van de analyse in een wetenschappelijk artikel en via andere kanalen.

Doel is om de robuustheid en transparantie van de kennis over glasaalintrek te vergroten, in beginsel gebaseerd op kruisnetdata. Hierdoor kunnen belanghebbenden zoals beleidsmakers, visserijsector, wetenschap en natuurorganisaties beter met elkaar in gesprek en doelgerichter samenwerken.

Webinar

Tijdens het webinar van 14 september werd dieper ingegaan op welke data er in Nederland en België beschikbaar zijn en hoe deze data zijn gebruikt. Ook werden voor het eerst resultaten uit de analyses gedeeld en besproken.

Martijn Schiphouwer, visecoloog bij RAVON over de data: "De bundeling van data, van 58 locaties en 54.000 dataregels, met het doorrekenen van verschillende factoren, geeft een nauwkeuriger trend voor Nederland en België. Onder andere het meenemen van het effect van vismigratievoorzieningen laat zien dat de aankomst van glasaal de laatste jaren hoger ligt dan werd aangenomen. De aankomst van glasaal ligt voor onze regio echter nog steeds op een zeer laag niveau: 1 tot 2 procent in vergelijking met vijftig jaar geleden."

Het webinar is nu terug te kijken.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Webinar glasaal, waarin verschillende experts aan het woord komen (Bron: RAVON)

'Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ en landelijke bundeling van data worden gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Tekst: Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto en film: RAVON