Bosolifanten

Three Basins Summit: WWF roept op tot meer actie en financiering voor behoud tropische bossen

WWF Nederland
29-OKT-2023 - Donderdag begon in de Republiek Congo een topconferentie over de drie grootste regenwoudgebieden op aarde: de Amazone, het Congobekken en Zuidoost-Azië. WWF spoort de regeringen van landen met tropische regenwouden aan om een sterke alliantie te smeden om bescherming, duurzaam beheer en herstel van deze kostbare bosecosystemen gezamenlijk te coördineren, op te schalen en te versnellen.

De top komt op een kritiek moment: het gaat niet goed met 's werelds drie grootste tropische bosgebieden. Ontbossing blijft wereldwijd toenemen en zelfs 96 procent hiervan gebeurt in de tropen. De twee grootste tropische bosgebieden op aarde, het Amazonegebied en het Congobekken, staan voor een kantelpunt waarop herstel niet meer mogelijk is en verdroging optreedt.

Dit heeft een acuut effect op het klimaat wereldwijd, heeft grote impact op de biodiversiteit en bedreigt de bestaanszekerheid van de kwetsbare gemeenschappen die van de bossen afhankelijk zijn.

Belangrijke kans voor samenwerking

Kirsten Schuijt, directeur-generaal van WWF-International, zegt: "De Three Basins Summit is een niet te missen kans om de samenwerking tussen tropische boslanden te verdiepen. Het is ook het moment om de actie en financiering te stimuleren die nodig zijn voor de bescherming en het herstel van de vitale bosecosystemen op aarde."

"De wereldleiders hebben afgesproken dat er in 2030 geen ontbossing meer zal zijn, maar we liggen gevaarlijk ver achter op schema om dat doel te halen. We zijn met elkaar op een moment aangekomen waarop we dringend de overstap moeten maken van afspraken en doelstellingen naar transformatieve actie. Elk uitstel is een stap dichter bij onherstelbare schade aan de natuur en het klimaat. Door samen te werken kunnen we onze natuurlijke wereld beschermen."

Bosbrand in de Amazone

De drie grootste regenwoudgebieden op aarde: Amazone, het Congobekken en Zuidoost-Azië

De drie bosgebieden bedekken een derde van al het aardoppervlak en herbergen meer dan de helft van alle biologische diversiteit op land. Ze leveren essentiële wereldwijde en lokale diensten en goederen die de basis vormen voor het welzijn van de mens. De top is een zeer belangrijk moment om geldstromen voor bossen te mobiliseren en om de erkenning en handhaving van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen te versnellen.

"Mensen staan centraal bij de inspanningen voor bescherming, herstel en duurzaam bosbeheer in de drie stroomgebieden. Het is essentieel dat de financiële middelen eerlijk terechtkomen bij de inheemse volken en lokale gemeenschappen die in de bossen wonen en dat hun landrechten worden erkend. Waar tropische bossen onder hun beheer staan, worden bossen beter beschermd en is de ontbossing en aantasting van bossen minder groot", voegt Kirsten Schuijt toe.

Snel financiering nodig

WWF pleit ervoor dat de financiering voor bossen snel wordt opgeschaald, zowel uit publieke als private bronnen en dat de geldstromen op een transparante en rechtvaardige manier worden ingezet. Regeringen en bedrijven moeten hun toezeggingen om ontbossing een halt toe te roepen en bossen te beschermen nakomen.

Om vooruitgang te boeken op de in 2021 in Glasgow gestelde wereldwijde doelstellingen voor bossen en de klimaatcrisis niet te laten escaleren, zullen zij zonder verder uitstel aan de bak moeten.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Martin Harvey, WWF (leadfoto: bosolifanten); WWF