zwart neushoorn

Flying rhinos: de 250e zwarte neushoorn verhuisd

WWF Nederland
18-NOV-2023 - Het Black Rhino Range Expansion Project van WWF en partners in Zuid-Afrika voltooide onlangs met succes de translocatie van twintig zwarte neushoorns naar een nieuw leefgebied. Daaronder bevond zich de 250e neushoorn die binnen het project veranderde van leefgebied. De twintigste verjaardag van dit succesvolle project kreeg daarmee een feestelijk tintje.

In de afgelopen twee decennia zijn meer dan 200 kalveren geboren op locaties van het Black Rhino Range Expansion Project (BRREP). De hoop is dat deze laatste verhuizing de groei van de populatie verder zal doen toenemen, in zowel de nieuwe als de herkomstgebieden.

Meer ruimte betekent meer neushoorns

De zwarte neushoorn wordt ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Het werk van BRREP richt zich op het vinden van ruimte voor de zwarte neushoorns om zich voort te planten. Wanneer zwarte neushoorns worden weggehaald uit reservaten met bestaande populaties, helpt dit om de druk daar te verlichten en stimuleert dit de voortplanting. De nieuwe populaties kunnen hun aantal verder uitbreiden omdat ze in hun nieuwe leefgebied meer ruimte hebben om zich voort te planten en te gedijen. In de afgelopen jaren zijn er ook alweer jonge neushoorns vanuit de nieuwe gebieden naar nieuwe gronden verhuisd. Vandaag de dag is ongeveer viijftig procent van de getransloceerde neushoorns afkomstig van BRREP-locaties.

Aankomst in een nieuw gebied

Aantal zwarte neushoorns ruim verdubbeld

Als gevolg van deze en andere inspanningen is het aantal zwarte neushoorns in Afrika de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt van voor de eeuwwisseling. Toen waren er minder dan 2.500 exemplaren, als gevolg van stroperij en verlies van leefgebied. Volgens een schatting uit 2022 van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) zijn er nu ongeveer 6.200 zwarte neushoorns op het Afrikaanse continent. De weg omhoog is ingezet, maar stroperij is nog steeds een groot risico en blijft om aandacht vragen.

Voorzichtig wordt een verdoofde neushoorn met een helikopter naar een ander gebied gebracht

Belangrijke bijdrage BRREP aan groei

De zwarte neushoorns in de gebieden van BRREP in Zuid-Afrika hebben in belangrijke mate bijgedragen aan die groei. Zonder het project zou het aantal zwarte neushoorns nooit zo snel en met zoveel zijn toegenomen. Projectleider Jeff Cooke zegt hierover: "BRREP blijft het meest effectieve mechanisme voor de uitbreiding van het verspreidingsgebied en heeft, ondanks de kleine omvang en het bescheiden budget, enorm bijgedragen aan het veiligstellen van de resterende habitat en de groei van de populatie. Ook van vitaal belang voor het succes van deze onderneming zijn de particuliere en landeigenaren uit de lokale gemeenschappen die zich inzetten voor het voortbestaan van de soort op de lange termijn.“

Air lift van een zwarte neushoorn

BRREP

Het Black Rhino Range Expansion Project is een samenwerkingsverband van Ezemvelo KZN Wildlife en WWF in Zuid-Afrika. Het project zoekt actief naar veilige leefgebieden voor de zwarte neushoorn, op land van lokale gemeenschappen en particuliere grondbezitters. Meer ruimte met voldoende voedsel zorgt ervoor dat er meer jonge neushoorns geboren kunnen worden. Met zogenaamde translocaties worden neushoorns van hun oude naar hun nieuwe leefgebied gebracht. Dat ligt vooral in KwaZulu-Natal maar er worden steeds meer zwarte neushoorns naar andere provincies van Zuid-Afrika en buiten Zuid-Afrika verhuisd. De methode met de 'air-lift' is de snelste en minst stressvolle manier om neushoorns uit hun oude leefgebied te halen.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: PeterChadwick, African Conservation Photographer; Hannah Rippon