HRH Princess Beatrix, patron of the DCNA’s, receives an artwork made by local artist Armando Goedgedrag.

Ecosysteemherstel in het Nederlandse Caribisch gebied

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
22-NOV-2023 - In een tijd waarin de wereld de gevolgen van klimaatverandering ervaart, kan de natuur ons helpen om aan te passen. De Nederlandse Caribische eilanden, met minder dan 340.000 inwoners en een landoppervlakte van slechts 800 vierkante kilometer, hebben veel natuurlijk erfgoed. Op een symposium was aandacht voor ecosysteemherstel door gebruik te maken van de veerkracht van de natuur.

De eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba springen eruit als de belangrijkste hotspots voor biodiversiteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft onlangs op 10 november milieubeheerders bijeengebracht op de Universiteit van Aruba voor een symposium over nature-based solutions (NBS), oplossingen gebaseerd op de natuur, voor het herstel van ecosystemen. Het evenement werd georganiseerd door de DCNA in samenwerking met de Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), beide non-profit organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud. Ze hadden de eer om Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, DCNA’s beschermvrouwe, te mogen verwelkomen. Aanwezig waren ook de Gouverneur van Aruba, de Minister-President van Aruba, de Minister van Natuur van Aruba, en delegaties van zowel de DCNA als de FPNA, samen met partners en andere belanghebbenden vanuit het hele Nederlandse Caribische gebied.

Gasten van het DCNA-symposium. Op de eerste rij van links naar rechts: minister Ursell Arends, Minister-President Evelyn Wever-Croes, gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt, H.K.H. Prinses Beatrix, DCNA-voorzitter mevr. dr. H.A. (Hellen) van der Wal, DCNA-directeur dhr. Arno Verhoeven

Nature-based solutions als aanpak voor het verminderen van milieurisico's 

In de wereldwijde discussie over klimaatverandering neemt de interesse toe in NBS als strategie om diverse milieurisico’s, zoals overstromingen en landverschuivingen, tegen te gaan. NBS is een innovatieve benadering die zich richt op het duurzaam beheren van zowel natuurlijke als aangepaste ecosystemen. Deze aanpak, erkend door de Europese Commissie als acties ‘geïnspireerd op, ondersteund door of gekopieerd van de natuur’, biedt oplossingen voor veel maatschappelijke uitdagingen en baant de weg voor voordelen voor zowel de samenleving als de natuur. Deze oplossingen zorgen niet alleen voor ecologische stabiliteit, maar bieden ook bredere maatschappelijke voordelen waaronder economische groei en verbetering van de volksgezondheid. Terwijl steeds meer organisaties het belang inzien van het in balans brengen van ecosysteemgezondheid met klimaatmaatregelen en duurzame ontwikkeling, heeft NBS een prominente rol gekregen in belangrijke internationale beleidsdiscussies. Bijvoorbeeld op de Sustainable Development Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Het symposium diende als platform voor experts om het concept van NBS te introduceren en te bespreken. Er werd dieper ingegaan op onderwerpen zoals de theoretische achtergrond van NBS, de uitdagingen en kansen voor natuurbehoud op eilanden, financieringsmechanismen voor NBS, en het opzetten van samenwerkingskaders voor NBS-partnerschappen. Het symposium werd afgesloten met een discussieronde over de noodzaak van het toepassen van NBS en inzichten die recent zijn opgedaan in de praktijk.

De directeur van de DCNA, Arno Verhoeven, benadrukte dat de leefomgeving op de eilanden in cruciale mate afhangt van de unieke ecosystemen. “Het voorrang geven aan NBS is essentieel bij het aangaan van de talrijke uitdagingen die onze leefomgeving bedreigen. We zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van stakeholders, het versterken van het Nederlands Caribisch netwerk, en het daardoor mogelijk maken van uitwisseling van kennis, expertise en middelen, ons vooruit zal helpen bij het implementeren van NBS ter bescherming van onze kostbare ecosystemen. Dit symposium vormt een stap in die richting,” verklaarde Verhoeven.

FNPA-Chief Conservation Manager, Natasha Silva, presenteert tijdens het symposiumTijdens de presentatie van FPNA lichtte de Chief Conservation Officer, mevrouw Natasha Silva, meer toe over de uitgestorven soorten in Aruba en de kritieke noodzaak van beschermingsinspanningen. Ze benadrukte het belang van het behouden van de unieke biodiversiteit van Aruba en belichtte op natuur-gebaseerde oplossingen als cruciale strategieën voor behoud, waaronder het herstellen van natuurlijke habitats ter ondersteuning van de flora en fauna, het implementeren van duurzame praktijken voor grondgebruik om habitatverlies te voorkomen, en het instellen van beschermde gebieden om kritieke ecosystemen te behouden. Silva onderstreepte ook de belangrijke rol van de betrokkenheid van de gemeenschap in conservatie-initiatieven. Om dit punt te benadrukken, verklaarde Silva: “Richt je op de prioriteit met het grootste effect. Hoe meer mensen zich bewust worden, hoe meer we onszelf toestaan om deze dialoog over natuurbehoud te hebben.”

Terwijl de Nederlandse Caribische eilanden te maken hebben met unieke ecologische uitdagingen – het in balans brengen van de biodiversiteit met bedreigingen van menselijke activiteiten en klimaatverandering – kan het belang van NBS niet genoeg benadrukt worden. De voornaamste conclusie is het belang voor lokale aanpassing en uitvoering van deze oplossingen, wat gezamenlijke inspanningen, coördinatie en kennisuitwisseling vereist tussen alle betrokken partijen, om een duurzame toekomst voor het Nederlands Caribisch eilanden verder te waarborgen.

DCNA spreekt haar dank uit aan de sponsors; het Milton Harms Fonds in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, de Aruba Tourism Authority, het VNO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grant Thornton, Nationale Postcode Lotterij en Pelican adventure voor hun bijdrage aan het symposium en het bevorderen van een omgeving van samenwerking en vooruitgang, wat de kracht van partnerschap in het bewerkstelligen van positieve ecologische verandering benadrukt.

HKH Prinses Beatrix, DCNA’s beschermvrouwe, ontvangt een kunstwerk van lokale kunstenaar Armando Goedgedrag

Over de Dutch Caribbean Nature Alliance 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) werd opgericht in 2005 en vertegenwoordigt een typisch Caribische benadering van natuurbescherming. In een sterk gefragmenteerde regio erkent de DCNA dat de uitdagingen op het gebied van natuurbescherming simpelweg te groot zijn voor één organisatie of één eiland om alleen aan te pakken. Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten werd dit erkend, en als reactie daarop werd de DCNA gevormd. Een organisatie met één stem om een gezamenlijke inspanning te weerspiegelen om de natuur in de hele regio te beschermen. De DCNA gelooft dat we samen beter in staat zullen zijn om oplossingen te vinden om deze gemeenschappelijke bedreigingen het hoofd te bieden. Opgebouwd vanaf de basis, is de DCNA een echt grassroots-organisatie, die in staat is een actief conservatienetwerk van autonome organisaties in de Nederlandse Cariben te smeden.

Kom meer te weten over de DCNA door de DCNA te volgen op sociale media via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature), LinkedIn (Dutch Caribbean Nature Alliance), en bezoek de website.

Tekst: DCNA
Foto's: ArtNphotography