Black Mangrove roots.

De kusten van morgen vormgeven: de toekomst van het herstel van kustecosystemen

Coastal Dynamics, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), WWF Nederland
2-DEC-2023 - Een nieuw samenwerkingsverband tussen het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL), de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Coastal Dynamics zal het voortouw nemen bij een initiatief om toekomstige instandhoudings- en herstelprojecten binnen de Nederlandse Caribische kustecosystemen te definiëren.

Deze ambitieuze haalbaarheidsstudie, gecentreerd rond mangroven en zeegrasvelden, heeft tot doel een portfolio van toekomstgerichte projecten samen te stellen. Het doel is om deze gebieden te versterken tegen bedreigingen zoals klimaatverandering, vervuiling en niet-duurzame kustontwikkeling om zo hun gezondheid en veerkracht te waarborgen. 

De Nederlandse Cariben is de thuisbasis van unieke eilandecosystemen die worden geconfronteerd met uitdagingen door overontwikkeling, klimaatverandering en andere milieubedreigingen. Kustecosystemen vertegenwoordigen gebieden van cruciaal belang, met name met betrekking tot hun biodiversiteit, klimaatbestendigheid en cultureel erfgoed. De voorgestelde haalbaarheidsstudie is bedoeld om tekortkomingen in expertise, middelen en samenwerking op alle zes de Nederlands-Caribische eilanden (Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius) te overbruggen. 

Doelen

Het primaire doel van het project is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in het kader van het 'Conservation and Restoration of Key Habitats'-programma van DCNA. Belangrijke onderdelen van de studie zijn onder meer het beoordelen van de huidige status van mangroven en zeegrasvelden, het betrekken van belanghebbenden en het uitvoeren van een algemene beoordeling van de hulpbronnen. 

Een soepschildpadden graast van het zeegras

Natuur gebaseerde oplossingen

Het onderzoek zal zich richten op het herstel van kustgebieden, specifiek gericht op mangroven en zeegrasvelden in samenwerking met Nederlands Caribische parkorganisaties. Het doel is om een natuurinclusieve aanpak te ontwikkelen met op de natuur gebaseerde oplossingen om de veerkracht en duurzaamheid te vergroten.  Dit project twee hoofddoelstellingen: 

  • Haalbaarheidsstudie: Beoordeling van de haalbaarheid van instandhoudingsinspanningen, inclusief technische, financiële en personele benodigdheden. 
  • Kennisdeling en capaciteitsopbouw: Het in kaart brengen van bevindingen, tekortkomingen in kennis en capaciteitsopbouw bij parkorganisaties voor effectieve herstelinitiatieven. 

Vooruitplannen

Het succes van de haalbaarheidsstudie is cruciaal voor het creëren van een alomvattend begrip van de omstandigheden van kustecosystemen, het bevorderen van samenwerking en het leggen van de basis voor toekomstige herstelprogramma’s. Door de inspanningen te bundelen, heeft de studie tot doel de communicatie, het delen van kennis en het gebruik van hulpbronnen op alle zes de Nederlands Caribische eilanden te verbeteren. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.  

Tekst: DCNA
Foto's: Henkjan Kievit (leadfoto: zwarte mangrove); Kai Wulf